Două scheme de ajutor pentru mediul de afaceri

Ministerul Finanțelor a transmis într-un comunicat că Guvernul a aprobat două scheme de ajutor pentru mediul de afaceri:

 • o schemă de ajutor de stat pentru compensarea creșterii prețului la combustibil, pentru a veni în sprijinul operatorilor de transport rutier;
 • o schemă de ajutor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, afectați de creșterea ROBOR.

„Sunt două măsuri care arată că MF se concentrează să ofere sprijin eficient și direct pentru mediul de afaceri. Prin schema de compensare a creșterii prețului la combustibil venim în întâmpinarea operatorilor de transport rutier, ajutându-i să-și mențină activitatea și să ajutăm implicit alte sectoare economice, cum sunt producția, comerțul, agricultura sau turismul.

În același timp, prin schema de ajutor de minimis pentru beneficiarii afectați de creșterea ROBOR, ne asigurăm că întreprinderile mici și mijlocii au resursele necesare pentru a face față provocărilor economice. Aceste acțiuni arată că nu venim doar cu declarații de intenție, ci reflectă hotărârea noastră de a stimula și susține dezvoltarea antreprenoriatului în România”, a declarat ministrul Finanțelor, Marcel Boloș.

Pentru a compensa creșterea prețului la combustibil, se alocă 180 de milioane de lei pentru aproximativ 4.000 de operatori economici. În plus, pentru a ajuta beneficiarii afectați de creșterea ROBOR, se asigură un buget de peste 86 de milioane de lei. Scopul este de a acoperi diferențele de dobândă care nu pot fi suportate din ajutorul de stat aprobat prin acordurile de finanțare, mai precizează sursa citată.

Ajutorul de stat pentru acciza la combustibil

benzinarie
Ajutor pentru transportatori, după scumpirea combustibililor / SURSA FOTO: Dreamstime

Potrivit comunicatului, subvenția pentru acciza la combustibil se va acorda sub formă de grant. Acesta este destinat operatorilor economici licențiați în România care efectuează transport rutier de mărfuri în cont propriu sau contra cost, precum și transport de persoane.

Cuantumul subvenției este de 13 bani pe litrul de combustibil și va fi acordat până la data de 31 decembrie 2024.

 • dețin licență comunitară eliberată în România;
 • dețin cel puțin un vehicul eligibil;
 • nu sunt declarați inactivi potrivit prevederilor Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, sau nu se află în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerțului, potrivit legii;
 • nu beneficiază de alte compensații pentru activitatea de transport desfășurată cu vehiculele eligibile, cu excepția celor care efectuează transport public local de persoane;
 • nu au fost emise împotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate conform prevederilor legale în vigoare;
 • alimentează vehiculele eligibile de la stațiile de distribuție ale operatorilor economici înregistrați potrivit Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Sprijin pentru beneficiarii IMM INVEST afectați de creșterea ROBOR

Schema de ajutor de minimis pentru beneficiarii afectați de creșterea semnificativă a ROBOR dispune de un buget de 86,5 milioane de lei și va sprijini peste 9.000 de antreprenori, mai precizează Ministerul Finanțelor.

Programul va fi activ până la data de 30 iunie 2024. Se vor respecta prevederile legii bugetului anual de stat și ale Regulamentului (UE) 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitoare la ajutoarele de minimis. Plățile în cadrul acestei scheme vor fi efectuate până la data de 31 decembrie 2025.

Prin implementarea Programului se urmărește:

 • menținerea locurilor de muncă și evitarea distrugerii capitalului IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare de piață medie, parte fundamentală a economiei românești;
 • asigurarea pentru fiecare beneficiar al schemelor de ajutor de stat implementate în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 a plății celor 8, respectiv 24 luni de dobândă prevăzute de legislație;
 • asigurarea măsurilor necesare pentru derularea activității curente precum și pentru continuarea și finalizarea investițiilor demarate de către beneficiarii programului IMM INVEST ROMANIA prin accesarea finanțărilor garantate în cadrul programului;
 • acces rapid la Program prin colaborarea cu instituțiile de credit ce finanțează în acest moment IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare de piață medie și derularea prin FNGCIMM/FGCR/FRC, Fonduri de garantare destinate sprijinirii IMM-urilor întreprinderilor cu capitalizare de piață medie

Plata ajutorului de minimis legat de dobânzi se efectuează din bugetul de stat, prin intermediul bugetului Ministerului Finanțelor – Acțiuni Generale, și este transferată trimestrial în contul FNGCIMM/FGCR/FRC. Acest lucru se realizează pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, furnizate de instituțiile de credit.