Se dau bani de la stat! Ministerul Finanțelor continuă măsurile de susținere a IMM-urilor prin propunerea unui act normativ necesar pentru instituirea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea beneficiarilor de ajutor de stat, în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, afectați de creșterea ROBOR.

Vor beneficia de mai mulți bani de la stat

Schema de minimis are un buget de 86.560.000 lei. Totodată, va finanța diferențele de dobândă care nu pot fi acoperite din ajutorul de stat aprobat prin acordurile de finanțare.

Marcel Boloș a oferit mai multe informații. Acesta a spus că autoritățile trebuie să-i ajute pe contribuabili, astfel încât mediul investițional să fie atractiv.

„Dacă vrem să asigurăm un mediu investițional atractiv, trebuie să venim spre contribuabili, care ne sunt alături, ca parteneri onești. Prin schemele de ajutor de stat și astfel de măsuri de ajutor de minimis, venim cu un sprijin concret.

Am propus această schemă din bugetul MF pentru ca antreprenorii să poată acoperi diferențele de dobândă care au apărut ca urmare a creșterii ROBOR, oferindu-le astfel posibilitatea să facă ce stiu mai bine, adică să se concentreze pe dezvoltarea afacerilor pe care le-au construit”, a declarat Marcel Boloș, conform unui comunicat.

Ministerul Finanțelor subliniază că măsura este necesară

Ministerul Finanțelor a subliniat că măsura este necesară. Potrivit autorităților, în perioada aprilie 2020 – iunie 2022 au fost încheiate acorduri de finanțare în cadrul programului IMM INVEST ROMÂNIA, aprobat prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii – IMM INVEST ROMÂNIA, și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.24/2022 privind aprobarea și finanțarea unor programe de garantare în domenii prioritare pentru economia românească cu modificările și completările ulterioare.

La momentul emiterii acordurilor de finanțare a fost calculată ex ante valoarea dobânzilor pe 8 luni, respectiv 24 luni, de la data acordării creditului și în consecință ajutorul de stat menționat în acordul de finanțare pentru beneficiar a fost calculat luând în calcul o anumită valoare a ROBOR.

Având în vedere efectele generate de criza provocată de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei, situația economică și piața energiei au fost afectate în mod semnificativ, s-au înregistrat creșteri masive ale ROBOR față de rata dobânzii ROBOR prevăzută în acordurile de finanțare, a subliniat Ministerul Finanțelor.

Acest lucru a condus la majorarea cuantumului ajutorului de stat de natura grantului peste limita prevăzută în acordurile de finanțare. Potrivit autorităților, ajutorul acoperă dobânzile și comisioanele.

Ministerul Finanţelor
Sediul Ministerului Finanțelor / SURSĂ FOTO: Inquam Photos, George Călin

Programul va fi valabil până la data de 30 iunie 2024

De asemenea, programul va fi valabil până la data de 30 iunie 2024. Va fi valabil cu respectarea dispozițiilor legii bugetului anual de stat și a prevederilor Regulamentului (UE) 2023/2831 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

Plățile în cadrul prezentei scheme se vor efectua până la data de 31 decembrie 2025.

Ajutorul de minimis aferent dobânzii se plătește din bugetul de stat. Este asigurat din bugetul Ministerului Finanțelor – Acțiuni generale și se virează trimestrial în contul FNGCIMM/FGCR/FRC, pe baza situațiilor centralizatoare privind dobânzile lunare datorate, transmise de instituțiile de credit.

Sunt urmărite următoarele obiective

Cine va primi aceşti bani? Prin implementarea Programului sunt urmărite următoarele obiective:

  • acordarea de ajutor de minimis unui număr de 9.200 de beneficiari;
  • menținerea locurilor de muncă și evitarea distrugerii capitalului IMM-urilor și a întreprinderilor cu capitalizare de piață medie, parte fundamentală a economiei românești;
  • asigurarea pentru fiecare beneficiar al schemelor de ajutor de stat implementate în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 a plății celor 8, respectiv 24 luni de dobândă prevăzute de legislație;
  • asigurarea măsurilor necesare pentru derularea activității curente precum și pentru continuarea și finalizarea investițiilor demarate de către beneficiarii programului IMM INVEST ROMANIA prin accesarea finanțărilor garantate în cadrul programului;
  • acces rapid la Program prin colaborarea cu instituțiile de credit ce finanțează în acest moment IMM-urile și întreprinderile cu capitalizare de piață medie și derularea prin FNGCIMM/FGCR/FRC, Fonduri de garantare destinate sprijinirii IMM-urilor întreprinderilor cu capitalizare de piață medie.

Proiectul de act normativ este publicat la rubrica Transparență decizională.