În acelaşi timp, 60% dintre salariaţi consideră că sănătatea nu le este afectată de activitatea desfăşurată, conform studiului "Calitatea ocupării şi angajarea cu salarii mici", prezentat astăzi  de experţii "Biroului pentru observarea pieţei muncii şi a calităţii locurilor de muncă", din cadrul BNS.

În ceea ce priveşte accidentele de muncă, numărul acestora a scăzut în România cu 8% în intervalul 1998-2006. Astfel, dacă în anul 1998 se înregistrau 100 de accidente de muncă mortale, în 2006 numărul acestora a fost de 92.

În același interval de timp, numărul accidentelor de muncă din Luxemburg a scăzut cu 63%, de la 100 de persoane decedate în 1998 la 37 în 2006. Singura țară din UE unde numărul accidentelor mortale a crescut este Slovenia, de la 100 în 1998, la 149 în 2006.
România se confruntă cu discrepanţe salariale majore între femeile şi bărbaţii care au acelaşi nivel de pregătire. Veniturile bărbaţilor din România sunt cu 26,58% mai mari decât cele ale femeilor, deşi, în medie, femeile au mai mulţi ani de educaţie decât bărbaţii.
"Ceea ce este interesant este însă faptul că discriminarea nu pare să fie o problemă pentru angajaţii români. Majoritatea covârşitoare a acestora (95%) afirmă că nu au fost victime ale discriminării la locul de muncă în ultimele 12 luni", a declarat conf.univ. Radu Filip, expert în cadrul BNS.

Conform studiului, 18,6% dintre angajaţii români efectuează în mod frecvent ore suplimentare, iar 31,3% dintre aceştia sunt deseori neplătiţi pentru activitatea desfăşurată după programul normal de serviciu.
De asemenea, 36,5% din angajaţi prestează muncă atipică (lucrează seara, noaptea, sâmbăta, duminica).