Conform raportului, începând cu 1 ianuarie 2020, funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Ministerului Sănătății, care nu au atins grila de salariare stabilită pentru anul 2022, au beneficiat de o creștere salarială de 25%.

Plata acestor drepturi salariale s-a realizat fără emiterea unor acte administrative ale ordonatorului principal de credite, respectiv ordine ale ministrului Sănătății sau fără încheierea unor acte adiționale la contractele individuale de muncă, în situația personalului contractual, potrivit newsweek.ro

Ce a descoperit Corpul de control

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a pus Corpul de control să scoată la iveală neregulile administrative de la finalul mandatului predecesorului său, Victor Costache.

Controlul a fost efectuat în perioada 3-5 iunie 2020, ținta fiind Direcția juridică și resurse umane, biroul „Încadrări personal” din Ministerul Sănătății.

Conform raportului, „Biroul Încadrări Personal are obligația elaborării ordinelor de ministru, în vederea majorărilor salariale, prevăzute de art. 38, alin (4) din Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.”

„Abia în urma emiterii acestor acte administrative, prin care ordonatorul de credite stabilește majorările salariale, ar fi trebuit să se procedeze la modificarea corespunzătoare a statului de funcții”, transmit cei care au efectuat controlul.

Raportul constată următoarele lucruri

Raportul arată că „până la data controlului (iunie 2020), deși raporturile juridice dintre Ministerul Sănătății și o parte dintre salariați au fost modificate, aceste modificări aplicate drepturilor salariale nu au fost transpuse într-un act administrativ care să statueze drepturile legale obținute de fiecare angajat în parte, încălcând-se astfel, de către Iuliana Costin, art. 79 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Inexistența actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale și, pe cale de consecință, neinformarea salariatului, privează personalul din Ministerul Sănătății de dreptul la apărare, în speță de a formula eventuale contestații sau acțiuni în instanță”.

Funcția de consilier onorific a lui Victor Costache

De asemenea, raportul de control a constatat nereguli în ceea ce privește numirea în funcția de consilier onorific a lui Victor Costache, demisionar din poziția de ministru al Sănătății.

Costache a fost numit prin ordinul 303/ 27.03.2020 în cadrul Cabinetului ministrului Sănătății Nelu Tătaru.

Corpul de control nu a găsit „o instrucțiune expres comunicată de ministrul Sănătății Nelu Tătaru, pentru eliberarea acestui ordin de ministru de către Biroul Încadrări Personal”.

Ordinul de numire a lui Costache a fost întocmit „din dispoziția verbală a ministrului Sănătății Nelu Tătaru în data de 27.03. 2020”. Acest lucru a fost susținut de Iuliana Costin, șeful Biroului Încadrări Personal.

„Argumentul că Ordinul MS nr. 303/27.03.2020 a fost întocmit în urma unei dispoziții verbale a ministrului Sănătății Nelu Tătaru nu se poate reține ca fiind viabil”.

Se impunea ca Biroul Încadrări Personal să se asigure de existența unei instrucțiuni concrete dispusă de ministrul Sănătății, anterioare aprobării documentelor, care să fie în concordanță cu prevederile legale în vigoare”, este scris în raportul Corpului de Control, legat de numirea lui Victor Costache în funcția de consilier onorific.