Curtea de Conturi a confirmat pentru „Adevărul” prejudiciile aduse Romarm în urma unor contracte de închiriere dubioase încheiate cu Patromil, precizând că va derula noi verificări asupra Romarm în toamna acestui an.

„Conform Programului Curţii de Conturi pe anul 2021 (…) departamentul de specialitate din cadrul instituţiei noastre va efectua o misiune de audit de conformitate la CN Romarm în perioada septembrie – noiembrie 2021”, a precizat Curtea de Conturi la solicitarea „Adevărul”.

Întrebaţi despre prejudiciul produs Romarm de către Patromil, Curtea de Conturi a informat că „din verificările ulterioare efectuate de auditorii publici externi a rezultat faptul că Romarm a formulat acţiune în pretenţii împotriva SC Patromil Suport SRL, aceasta constituind obiectul dosarului 28736/2018 înregistrat pe rolul Tribunalului Bucureşti”.

Ulterior, în luna iunie 2020, Romarm a transmis Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice solicitarea de extindere a cercetărilor privind motivele şi cauzele reale penru care domnul Viorel Manole a făcut demersuri şi a desfiinţat societatea Patromil Suport SRL în condiţiile în care pe rolul instanţelor judecătoreşti se afla un litigiu pentru recuperarea prejudiciului produs de aceasta, mai precizează Curtea de Contguri în răspunsul remis la solicitarea „Adevărul”.

„În temeiul art. 64 din Legea nr. 94/1992, prin adresa nr. IV/40300/13.04. 2021, Curtea de Conturi a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 6 pentru aspectele consemnate în Raportul de follow-up nr 3820/16.11.2020, întocmit ca urmare a acţiunii de verificare a modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr 14/21.12.2018.

În Raportul de follow-up nr. 3820/16.11.2020 s-a consemnat faptul că CN Romarm SA nu a recuperat prejudiciul estimat la suma de 263.032 euro aferent nerealizării de venituri din cedarea folosinţei bunurilor (spaţiul în suprafaţă de 520 mp clădire şi teren pentru 2 locuri de parcare)”, se arată în răspunsul remis „Adebvărul”. Spaţiu subînchiriat la un preţ subevaluat Conducerea producătorului român de armament, Romarm, este acuzată de gestiune frauduloasă, Curtea de Conturi sesizând deja Parchetul Judecătoriei Sectorului 6 în legătură cu subînchirierea unei părţi din sediul său central, la un preţ subevaluat. Concret, în urma verificărilor efectuate de inspectorii Curţii de Conturi spre finalul anului 2018 şi a auditului efectuat asupra producătorului român de armament Romarm, Curtea de Conturi a descoperit un prejudiciu de 1,26 milioane de lei, întocmind spre finalul anului 2019 o sesizare penală către Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, prin care acuză conducerea Romarm de gestiune frauduloasă.

Prejudiciile aduse Romarm

Anul trecut, ulterior sesizării penale întocmite de Curtea de Conturi, reprezentanţii Romarm reclamaseră Poliţiei faptul că a fost prejudiciată prin subînchirierea unor spaţii, de o firmă administrată de directorul executiv al Asociaţiei Patronale Române a Producătorilor de Tehnică Militară – PATROMIL, Viorel Manole.

Compania afirma că Manole şi firma sa au încasat ilegal timp de 7 ani o sumă de peste 300.000 de euro plus TVA subînchiriind un spaţiu aflat în proprietatea Romarm, situat pe Bulevardul Timişoara din Capitală. Romarm a închiriat firmei administrate de Viorel Manole, Patromil Suport SRL, clădirea denumită Pavilionul H, situată în sectorul 6 al Capitalei, pe Bulevardul Timişoara, arată news.ro.

Comform unui document depus anul trecut de către reprezentanţii Romarm la Poliţie, în completarea unei plângeri făcute în urmă cu aproximativ un an, în 2011, la solcitarea Patromil Suport SRL, a fost diminuată suprafaţa închiriată, fiind redusă în mod corespunzător şi chiria, de la 10.000 de euro fără TVA la 7.000 de euro fără TVA, în baza unui act adiţional la contractul de închiriere, încheiat între Romarm, reprezenat prin directorul general de la acel moment, Vasile Marius Crişan, şi Patromil Suport SRL, reprezentată de Viorel Manole.

În acelaşi an, la 1 iunie, Patromil Suport SRL a încheiat un contract de subînchiriere cu CERTSIGN SA, pentru tot spaţiul, deşi ştia că acesta fusese diminuat cu 520 de metri pătraţi şi cu două locuri de parcare aferente.

Astfel, Manole este acuzat că a semnat un contract de subînchiriere cu o terţă parte, fără acordul ROMARM, societatea pe care o administra încasând astfel fără drept şi în mod ilegal în perioada 1 iunie 2011 – 31 august 2018 suma de 303.908,8 euro, la care se adaugă TVA, după cum rezultă din documentul prezentat organelor de cercetare penală.

Referiri la imobilul situat pe Bulevardul Timişoara şi la acest contract se regăsesc şi într-un raport al Curţii de Conturi, care consemna că ”s-a constatat nerealizarea de venituri din închirierea de bunuri imobile, în valoare totală de 263 mii euro (fără TVA), din care, pentru venituri în valoare de 155 mii euro (fără TVA), CN Romarm SA nu a întreprins măsuri în vederea recuperării lor”. Potrivit raportului Curţii, Romarm nu a urmărit reîntregirea patrimoniului cu suprafaţa de 520 mp clădire şi cele două locuri de parcare, la care a renunţat locatarul, prin act adiţional, începând cu 1.02.2011, încasând astfel în mod nejustificat o chirie diminuată.

Principalul producător şi exportator direct de produse militare din România, Compania Naţională ROMARM S.A. a fost înfiinţată în anul 2000 prin fuziunea celor mai importante fabrici ale Industriei Româneşti de Apărare şi este principalul furnizor de echipament militar, muniţie şi servicii de întreţinere. ROMARM este o structura tip holding cu capital 100% românesc, sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului si Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.