România va avea un Registru Naţional de Diabet Zaharat şi Prediabet

Veşti bune pentru bolnavii de diabet din România.

În România va fi implementat Registrul Naţional de Diabet Zaharat şi Prediabet. Acesta va va funcţiona ca o platformă electronică în proprietatea Ministerului Sănătăţii. Administrarea va fi făcută de Institutul Naţional de Sănătate Publică.

Datele medicale ale pacienţilor cu prediabet şi diabet zaharat vor fi înregistrate într-o bază de date unică la nivel naţional.

Aceasta va putea fi interconectată cu dosarul electronic de sănătate al pacientului din cadrul Platformei informatice din asigurările de sănătate.

Informaţiile au venit din partea Comisiei Naţionale de Diabet a Ministerului Sănătăţii.

Modificarea legislaţiei privind prevenţia şi depistarea precoce a diabetului zaharat reprezintă „un pas extrem de important” atât pentru persoanele cu diabet, pentru populaţia aflată la risc, dar şi pentru comunitatea medicilor diabetologi, indică sursa citată.

Se schimbă legislaţia în domeniu. Cum va arăta Planul naţional de prevenţie a diabetului zaharat?

Comisia a oferit detalii şi despre Planul naţional de prevenţie a diabetului zaharat.

Acesta va fi elaborat de o comisie interministerială, având în vedere faptul că problemele de sănătate publică au caracter trans-sectorial, fiind influenţate de factori socio-economici, educaţionali, biologici, de mediu, stil de viaţă, asigurarea cu servicii de sănătate, calitatea şi accesibilitatea serviciilor de sănătate.

Planul naţional va cuprinde beneficiarii şi participanţii la intervenţiile adresate riscului de diabet zaharat, dizabilitate sau deces, precum şi drepturile şi obligaţiile acestora.

Va include competenţele şi responsabilităţile participanţilor la intervenţiile adresate riscului de diabet zaharat, dizabilitate sau deces. În plus, va conţine şi responsabilităţile autorităţilor şi instituţiilor publice cu atribuţii în implementarea măsurilor de prevenire şi depistare precoce a diabetului.

De unde vor fi finanţate intervenţiile în aceste cazuri?

De unde se vor finanţa intervenţiile adresate riscului de diabet zaharat, dizabilitate sau deces din cadrul Planului naţional de prevenţie? După caz, vorbim despre bugetul de stat, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, bugetele locale, din donaţii şi sponsorizări, precum şi din alte surse legal constituite.

Preşedintele Comisiei Naţionale de Diabet, conf. univ. dr. Anca Pantea Stoian, a explicat importanţa noii legi de prevenţie a diabetului zaharat.

Noua lege, precum şi Registrul Naţional de Diabet şi Prediabet sunt instrumente importante care vin să completeze şi să întărească politicile de sănătate publică existente în diabet, a spus aceasta.

„Probabil suntem printre puţinele ţări din lume care au asemenea direcţii de acţiune şi implementare a măsurilor privind abordarea pacientului cu diabet zaharat, atât adult cât şi copil”, a adăugat şefa Comisiei Naţionale de Diabet.