REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI CAPITAL “MA ABONEZ SI CASTIG 2010”

1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania este organizata de S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L. cu sediul in Bucuresti, B-dul Dimitrie Pompeiu, nr. 6, sector 2, tel. 021-20.35.643, fax 021-20.22.057, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/10882/1996, avand Cod Fiscal RO9060359.

Campania promotionala se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul regulament pe parcursul derularii Campaniei.

2. DURATA CAMPANIEI SI ARIA DE DESFASURARE

Campania se desfasoara in perioada 30 noiembrie 2009 – 31 ianuarie 2010. Campania se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei. La aceasta campanie pot participa toate persoanele fizice şi juridice cu rezidenta in Romania, mai putin angajatii societatilor SC Ringier Romania SRL si ai companiilor implicate in desfasurarea promotiei (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei), precum si rudele lor pana la gradul IV.

3. MECANISMUL CAMPANIEI

In cel putin 5 editii ale revistei Capital, pe tot tirajul, si in editii ale publicatiilor Unica, TVMania, Evenimentul zilei TV, va fi inserat pliantul de campanie pe parcursul lunilor decembrie 2009 – ianuarie 2010. Talonul de abonament apare, de asemenea, tiparit in interiorul revistei Capital, pe pagina dedicata promovarii campaniei de abonamente, in 9 editii, pe tot tirajul.

 • Pentru a participa la campania de abonare abonatul trebuie sa completeze talonul de abonament cu datele de identificare si sa il expedieze impreuna cu copia dupa dovada platii abonamentului si, dupa caz, a carnetului de student vizat pe anul 2009 – 2010. Studentii beneficiaza de reducere de pret la contractarea abonamentului. Se trimite un singur talon completat pentru un abonament platit.
 • Prezentarea la plata se face pana la data de 20 a lunii pentru ca livrarea abonamentului sa se faca incepand din luna urmatoare.
 • Abonamentul la revista Capital include in pret distributia revistei la adresa indicata de abonat.
 • Livrarea se face incepand cu data de 1 a lunii de catre firmele specializate in distributia de presa, la adresa indicata de abonat. Adresa de livrare poate fi modificata pe parcursul derularii abonamentului. La solicitarea abonatului, transmisa pana la data de 20 a lunii, modificarea va fi operabila incepand cu data de 1 a lunii urmatoare.
 • Abonamentele pot fi livrate doar pe teritoriul Romaniei.
 • Cresterile ulterioare ale pretului de vanzare nu vor afecta valoarea abonamentului contractat.

Cititorii se pot abona la Revista Capital pe 12 luni prin:

 • OP/MP pentru Ringier Romania, cod fiscal  RO9060359,  in contul RO36ABNA4100264100070706, deschis la RBS Bank Romania S.A.
 • Plata directa/Cash: la sediul Ringier Romania, Bd. Dimitrie Pompeiu, nr.6, sector 2, Bucureşti, oficiile poştale sau firmele particulare (detalii in revista Capital si pe www.capital.ro)
 • Plata online pe www.capital.ro (talon cu plata online)
 • Plata prin SMS : trimitere de SMS-uri reprezentand valoarea abonamentului

Pentru a participa la campanie se procedeaza astfel:
Se decupeaza talonul de abonament si se trimite impreuna cu copia documentului de plata (dupa caz si copia carnetului de student vizat pe 2009-2010) la CP 211-OP 18, Bucuresti,  prin fax la 021-20.30.990 sau prin e-mail la [email protected]
SAU
Se completeaza talonul online pe www.capital.ro (dupa caz si numarul documentului de plata, daca nu se opteaza pentru plata online)
Pentru a contracta abonamente cu plata online aveti nevoie de card de credit/debit VISA, MASTERCARD, VISA ELECTRON, MAESTRO valabil.
SAU
Daca esti client Vodafone sau Orange, te poti abona pe 12 luni, cu pret intreg, trimitand 2 SMS-uri cu textul CAPITAL in valoare de 10 euro+TVA  la numarul 7475 si 1 SMS cu textul CAPITAL in valoare de 8 euro+TVA la numarul 7662, reprezentand plata abonamentului pe 12 luni la revista Capital. Cei care trimit doar unul sau 2 SMS-uri la unul din numerele mentionate mai sus (omitand a trimite toate cele 3 SMS-uri) nu vor participa la aceasta promotie insa vor fi abonati automat pentru o perioada mai mica a.i. plata facuta prin SMS sa reprezinte costul abonamentului:

2 SMS trimise la numarul 7475 reprezinta costul unui abonament pe o perioada de 8 luni

2 SMS trimise la numarul 7662 reprezinta costul unui abonament pe o perioada de 6 luni

1 SMS trimis la numarul 7475 plus 1 SMS la numarul 7662 reprezinta costul unui abonament pe o perioada de 7 luni

1 SMS trimis la numarul 7662 reprezinta costul unui abonament pentru o perioada de 3 luni

1 SMS trimis la numarul 7475 reprezinta costul unui abonament pentru o perioada de 4 luni

Daca esti student si doresti sa te abonezi la revista Capital pe 12 luni, trimite 2 SMS-uri cu textul STUDENT, fiecare in valoare de 8 euro+TVA  la numarul 7662 si eşti abonat pe 12 luni, cu pret redus.
Dupa fiecare SMS trimis, clientii Vodafone trebuie sa astepte reply-ul de confirmare si sa urmeze instructiunile lui. Se adauga costul de 0,10 euro pentru fiecare reply de confirmare trimis de Vodafone.

In urma trimiterii SMS-ului / SMS-urilor de abonare, vei fi sunat de unul dintre angajatii Ringier Romania pentru a-i comunica datele tale – nume, prenume si adresa la care doresti sa fie livrata revista.
Livrarea revistei poate incepe din luna imediat urmatoare, daca SMS-ul de abonare este trimis pana in data de 20 a lunii.Prin trimiterea acestui SMS, iti dai acordul ca datele tale sa intre in baza de date a Ringier Romania si sa primeşti informatii despre promotiile Ringier Romania. Persoanele care trimit SMS detin toate drepturile prevazute de legea 677/2001.

4. PREMIILE CAMPANIEI

La tragerea la sorti participa toti cei care trimit taloanele de abonament pe adresa mentionata in talon, completate online pe www.capital.ro si validate, platite online precum si toti cei care se aboneaza prin SMS. Pentru a fi validate, taloanele trebuie sa fie completate in intregime si sa fie insotite de copia dupa dovada platii si a carnetului de student, daca este cazul.

Valoarea totala a premiilor este de 50.000 Euro net, calculata la un curs euro/lei de 4,3.

Premiile vor fi oferite in ordinea tragerii la sorti astfel:

Premiu

Cantitate

Autoturism Opel Astra 3
Ceasuri Victorinox Swiss Army 30
Aparate foto Panasonic DMC-FS42 30
DVD Playere Buntz 100
Aparate espresso Bosch TCA4101 100

Toti participantii la campanie vor primi fara tragere la sorti colectia ”12 carti despre afaceri pe care trebuie sa le ai”, cate o carte pe luna pe parcursul anului 2010, incepand cu luna februarie cand vor fi oferite doua carti.

5. CONDITII DE VALIDITATE

Campania de abonamente se adreseaza abonatilor pe 12 luni care platesc abonamentul in perioada 30 noiembrie 2009 – 31 ianuarie 2010 indiferent de data la care doresc sa inceapa primirea abonamentului. Abonamentul incepe din luna imediat urmatoare, daca abonamentele sunt achitate pana la data de 20 a lunii. Puteti contracta abonamente pe 3 sau 6 luni, dar fara a participa la extragerea premiilor prezentate. Data limita de trimitere a taloanelor este 31 ianuarie 2010, data postei. Tragerea la sorti va avea loc in data de 17 februarie 2010. Lista castigatorilor va fi publicata in revista Capital si pe www.capital.ro din 22 februarie 2010. Data limita de revendicare a premiului este 31 mai 2010. Angajatii societatilor SC Ringier Romania SRL si ai companiilor implicate in desfasurarea promotiei (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei promotionale), precum si rudele lor pana la gradul IV nu sunt eligibili pentru a participa la aceasta campanie.

6. TEMEIUL LEGAL

Prezentul regulament se desfasoara in conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata. Orice eroare in declararea datelor personale nu atrage raspunderea Organizatorilor. Ca atare, acestia nu au niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea transferului in conditii normale a premiului.

Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord ca datele lor de identitate (nume, prenume, adresa, CNP, numar de telefon, varsta, adresa e-mail) sa intre in baza de date a organizatorului – SC Ringier Romania SRL conform legii 677/2001 si a partenerilor acestuia, acestea putand fi folosite pentru activitatile de marketing ale acestora.

7. MARCILE SI PRODUSELE PARTICIPANTE

In aceasta promotie sunt implicate marcile: Opel, Victorinox, Panasonic, Buntz, Bosch.

8 . DREPTUL DE PARTICIPARE

In cazul in care castigatorul unuia dintre premii este minor (cu varsta sub 18 ani), acesta va fi indreptatit sa intre in posesia premiului doar cu acordul scris al parintilor sau al tutorelui sau legal, iar in cazul in care castigatorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmare a unei alte situatii decat neimplinirea varstei de 18 ani), acesta va fi indreptatit sa intre in posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui sau legal. Acesta din urma va semna o declaratie prin care organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului precum si de plata oricaror daune sau alte pretentii de orice natura legate de premiul obtinut.

Nu au drept de participare la aceasta campanie angajatii organizatorului, precum si cei ai partenerilor acestuia, care sunt implicati in organizarea si desfasurarea campaniei, si nici rudele de gradul I pana la gradul IV ale persoanelor fizice generic individualizate anterior.

Participarea la campania de abonare a revistei Capital prin completarea si trimiterea talonului (prin posta, online sau prin inscrierea prin SMS) si/sau revendicarea oricarui premiu confirma acceptarea neconditionata a fiecarui participant ca numele, fotografiile si materialele filmate cu participantii si castigatorii sa poata fi facute publice si folosite de organizator in scop publicitar, nelimitat teritorial si/sau temporal, precum si prin utilizarea oricarei modalitati de promovare (ex. internet, afisaj stradal etc.).

Prin participarea la campanie, persoanele fizice in cauza accepta in mod neconditionat si explicit ca datele personale de identificare sa fie utilizate si stocate intr-o baza de date, aceasta putand fi folosita de organizator sau subcontractanti ai acestuia, ulterior, in cadrul altor aplicatii similare, de marketing direct, etc.

La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa Bd. Dimitrie Pompeiu nr. 6, Sector 2, Bucuresti, in atentia Departamentului Marketing – Revista Capital sau telefonic la numarul de telefon: 021-20.35.643, organizatorul se obliga:

 • sa confirme solicitantului, in mod gratuit pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele sale personale;
 • sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze sau sa stearga datele a caror prelucrare nu este conforma cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in mod gratuit;
 • sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

In cazul unor potentiale litigii aparute intre organizator si participantii la campanie, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz contrar, litigiul va fi inaintat spre solutionare instantelor judecatoresti competente romane.

Prezenta campanie se desfasoara in acord cu prevederile Codului Fiscal al Romaniei in vigoare.

Acordarea premiilor

 • Lista castigatorilor va fi publicata in revista Capital si pe www.capital.ro din 22 februarie 2010. Pentru acordarea premiului se vor confrunta datele din talonul castigator, cu cele din actul de identitate al castigatorului. Daca acestea nu corespund, premiul nu se va putea acorda acelui participant. In cazul in care datele sunt identice, castigatorul va semna un proces verbal cu organizatorul campaniei si apoi va intra in posesia premiului. Data limita de revendicare a premiilor este 31 mai 2010.
 • Premiile nu se pot compensa in bani.

9. TAXE SI IMPOZITE

Campania se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal. Impozitul pentru premiile in produse ce depaşesc valoarea de 600 RON net va fi suportat de catre ORGANIZATOR. Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

10. LIMITAREA RASPUNDERII

Promotia este destinata tuturor cititorilor publicatiei Capital.
Organizatorul nu va fi tinut in nici un fel responsabil pentru nici una dintre situatiile urmatoare (lista NU este semnificativa, ci doar exemplificativa):

 • erorile distribuitorilor de ziare care aduc ziarul in alta zi decat cea de aparitie, care depaseste perioada-limita de validare;
 • abonamentele care sosesc cu intarziere;
 • oricare disfunctionalitate a retelelor de electricitate, de telefonie fixa sau mobila etc. care impiedica buna derulare/functionare a campaniei (operatorul de telefonie mobila, CONEL etc.);
 • defectiunea oricarui material de receptie sau a liniilor de comunicatie.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul regulament, modificarea producandu-si efectele din momentul publicarii respectivei informatii in publicatia Capital sau pe pagina de internet www.capital.ro.

11. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Persoanele care si-au comunicat datele personale sunt titulari ai urmatoarelor drepturi, conform Legii nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date:

11.1. INFORMAREA PERSOANEI VIZATE

 • identitatea operatorului si a reprezentantului acestuia, daca este cazul;
 • scopul in care se face prelucrarea datelor;
 • informatii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; daca furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie si consecintele refuzului de a le furniza; existenta dreptului de acces, de interventie asupra datelor si de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
 • orice alte informatii a caror furnizare este impusa prin dispozitie a autoritatii de supraveghere, tinand seama de specificul prelucrarii.

11.2. DREPTUL DE ACCES LA DATE

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, in situatia in care prelucreaza date cu caracter personal care privesc solicitantul, sa comunice acestuia, impreuna cu confirmarea, cel putin urmatoarele:

 • informatii referitoare la scopurile prelucrarii, categoriile de date avute in vedere si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le sunt dezvaluite datele;
 • comunicarea intr-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrarii, precum si a oricarei informatii disponibile cu privire la originea datelor;
 • informatii asupra principiilor de functionare a mecanismului prin care se efectueaza orice prelucrare automata a datelor care vizeaza persoana respectiva;
 • informatii privind existeta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie, precum si conditiile in care pot fi exercitate;
 • informatii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal, de a inainta plangere catre autoritatea de supraveghere, precum si de a se adresa instantei pentru atacarea deciziilor operatorului.

Persoana vizata poate solicita de la operator informatiile de mai sus printr-o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit celor de mai sus.

DREPTUL DE INTERVENTIE ASUPRA DATELOR

 Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

 • dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi, in special a datelor incomplete sau inexacte
 • dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma prezentei legi;
 • notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice masurile luate in temeiul prevederilor precedente, precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata, in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

DREPTUL DE OPOZITIE

Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. In caz de opozitie justificata, prelucrarea nu mai poate viza datele in cauza.
Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti intr-un asemenea scop.
In vederea exercitarii drepturilor prevazute mai sus, persoana vizata va inainta operatorului o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata. In cerere, solicitantul poate arata daca doreste ca informatiile sa ii fie comunicate la o anumita adresa, care poate fi si de posta electronica, sau printr-un serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
Operatorul este obligat sa comunice persoanei vizate masurile luate precum si, daca este cazul, numele tertului caruia i-au fost dezvaluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizata in termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului de a i se comunica informatiile in scris la o anumita adresa fizica sau virtuala (electronica).

11. 5. DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE

Orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

 •   retragerea sau anularea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta sa, adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte ale personalitatii sale, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte;
 • reevaluarea oricarei alte decizii luate in privinta sa, care o afecteaza in mod semnificativ, daca decizia a fost adoptata exclusiv pe baza unei prelucrari de date care intruneste conditiile prevazute la lit. a).

Respectandu-se celelalte garantii prevazute de prezenta lege, o persoana poate fi supusa unei decizii de natura celei de mai sus, in urmatoarele situatii:

 • decizia este luata in cadrul incheierii sau executarii unui contract, cu conditia ca cererea de incheiere sau de executare a contractului introdusa de persoana vizata sa fi fost satisfacuta sau ca unele masuri adecvate, precum posibilitatea de a-si sustine punctul de vedere sa garanteze apararea propriului interes legitim;
 • decizia este autorizata de o lege care precizeaza masurile ce garanteaza apararea interesului legitim al persoanei vizate.

11.6. DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTITIEI

Fara a se aduce atingere posibilitatii de a se adresa cu plangere autoritatii de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justitiei pentru apararea oricaror drepturi garantate de prezenta lege care le-au fost incalcate.
Orice persoana care a suferit un prejudiciu in urma unei prelucrari de date cu caracter personal, efectuata ilegal, se poate adresa instantei competente pentru repararea acestuia.
Instanta competenta este cea in a carei raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Cererea de chemare in judecata este scutita de taxa de timbru.

12. FORTA MAJORA

12.1. Prin forta majora se intelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil, independent de vointa vreuneia din parti si intervenit ulterior demararii campaniei si care pune, in mod obiectiv, organizatorul in imposibilitatea de a executa in mod corespunzator, in tot sau in parte, campania.
12.2. Reprezinta caz de forta majora, fara a se limita la acestea si cu conditia ca acestea sa nu fie provocate sau favorizate de neglijenta partii care il invoca, evenimente precum: cutremure, incendii, inundatii sau alte calamitati naturale, schimbari in reglementari ale legislatiei, incidente, greve generale, miscari sociale, razboi etc.

13. INTRERUPEREA CAMPANIEI

Campania publicitara va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora, asa cum a fost definita in Art. 12, sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu inainte de a anunta publicul prin intermediul unui cotidian national.

14. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

15. ALTE PREVEDERI

 • La aceasta campanie poate participa orice cetatean roman, indiferent de varsta, sex, nationalitate sau religie, cu exceptia angajatilor Ringier Romania, a colaboratorilor si a rudelor lor de gradul I pana la gradul IV.
 • Regulamentul de desfasurare a campaniei este publicat pe toata perioada campaniei pe site-ul www.capital.ro. De asemenea, va putea fi consultat la sediul organizatorului – SC Ringier Romania SRL, din Bd. Dimitrie Pompeiu, nr. 6, sector 2, Bucuresti, precum si la numarul de telefon 021-20.35.643 – Departamentul Marketing al Capital, SC Ringier Romania SRL.
 • Prin semnarea talonului de promotie participantul la campanie este de acord cu prevederile regulamentului promotiei si isi da consimtamantul sa intre in baza de date a Ringier Romania  S.R.L. pentru a primi materiale informative prin SMS, e-mail, poşta sau alte mijloace de comunicare, conform Legii 677/2001.
 • Castigatorii vor fi de acord ca imaginea lor – numele, fotografia – sa fie facuta publica si sa fie folosita de organizator in diverse materiale tiparite, audio, video pentru promovarea campaniei.
 • Eventualele reclamatii legate de desfasurarea campaniei vor fi facute pe adresa organizatorului: SC Ringier Romania SRL cu sediul in B-dul Dimitrie Pompeiu, Nr. 6, Sector 2, Bucuresti pana la data de 31 martie 2010. Reclamatiile ulterioare nu vor mai fi luate in considerare.
 • Fotografiile premiilor din materialele de promovare ale campaniei au titlu de prezentare.
 • Angajatii trustului de presa Ringier Romania, rudele de gradul I – IV inclusiv, precum si distribuitorii de presa autorizati nu pot participa la aceasta campanie.
 • Angajatii companiilor care sunt sponsori ai campaniei de abonamente nu pot participa la acesta promotie.

Te-ar putea interesa și: