Recensământul este efectuat de Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Ministerul Administraţiei şi Internelor sub coordonarea Comisiei Centrale pentru Recensământul General Agricol.
Datele vor fi culese prin interviu faţă în faţă de către recenzori pentru exploataţiile agricole fără personalitate juridică, şi prin autoînregistrare, sub îndrumarea recenzorilor şefi/coordonatorilor, la unităţile cu personalitate juridică. Toate informaţiile obţinute în teren de către recenzori, pe baza declaraţiilor celor care desfăşoară activităţi agricole, au caracter confidenţial şi vor fi folosite numai în scopuri statistice.
În activitatea de recenzare sunt implicaţi ]n jur de 30.000 de recenzori, 5.000 recenzori şefi, 3.250 de coordonatori şi 140 recenzori pentru Ancheta de control.
Pentru a afi asigurată transparenţa, calitatea înregistrărilor şi soluţionarea în timp real a tuturor neclarităţilor ce pot apărea pe parcursul desfăşurării recensământului, INS a  creat un centru de contact care poate fi apelat non-stop, la adresa [email protected].
Rezultatele finale vor fi făcute publice pe 30 iunie 2012
Potrivit normelor europene, exploataţia agricolă este a o unitate tehnico-economică de sine stătătoare, cu o gestiune unică şi care desfăşoară activităţi agricole prin utilizarea suprafeţelor agricole şi/sau creşterea animalelor sau activităţi de menţinere a terenurilor agricole în bune condiţii agricole şi de mediu, fie ca activitate principala, fie ca activitate secundară.
Momentul şi perioadele de referinţă sunt: 1 decembrie 2010 pentru efectivele de animale, anul agricol 2010 (30 septembrie 2009 – 1 octombrie 2010) pentru terenuri şi celelalte informaţii, şi ultimii 3 ani pentru dezvoltarea rurală şi suprafaţa efectiv irigată.
Primele rezultate provizorii cu principalii indicatori vor fi difuzate în luna iunie 2011, rezultatele finale urmând a fi făcute publice şi transmise la Eurostat, însoţite de raportul metodologic, la data de 30 iunie 2012.