În România, RCS&RDS este implicată în furnizarea de servicii de comunicaţii electronice, precum: servicii de retransmisie a canalelor de televiziune prin cablu şi DTH, servicii de acces la internet la puncte fixe, servicii de telefonie mobilă şi telefonie fixă etc.

Consiliul Concurenței are anumite îngrijorări

În urma analizei Consiliului Concurenţei, au rezultat anumite îngrijorări în ceea ce priveşte puterea de cumpărare a RCS&RDS pe piaţa canalelor de televiziune cu plată şi concurenţa pe piaţa serviciilor de retransmisie a canalelor de televiziune şi pe piaţa serviciilor de acces la internet la puncte fixe din România.

Angajamentele propuse de RCS & RDS pentru a elimina îngrijorările autorităţii de concurenţă prevăd, în principal, modernizarea reţelelor preluate şi menţinerea preţurilor abonamentelor timp de trei ani pentru clienţii preluaţi în urma acestei tranzacţii.

Conţinutul angajamentelor formulate de RCS & RDS sunt publicate pe pagina de internet a autorităţii de concurenţă, la adresa: http://www.consiliulconcurentei.ro.

Consiliul Concurenţei invită persoanele fizice sau juridice interesate de concentrarea economică analizată să trimită observaţii cu privire la angajamentele propuse de RCS&RDS până la data de 29 iunie 2020.

Informații importante despre modificarea contractului pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune

Modificarea contractului pentru servicii de telefonie, internet sau televiziune se poate face atât la cererea utilizatorului, cât şi la iniţiativa operatorului. Dacă operatorul intenţionează să modifice unilateral clauze din contract (servicii oferite, tarife, mod de tarifare etc.), are obligaţia să îşi informeze abonaţii despre conţinutul modificărilor, prin intermediul unei notificări, cu cel puţin 30 de zile înainte de producerea acestora. În acest interval, dacă nu sunt de acord cu modificările, abonaţii pot renunţa la contract fără a plăti despăgubiri

Transmiterea notificărilor

Notificarea privind intenţia de a modifica unilateral contractul trebuie să fie transmisă de operator printr-unul din următoarele mijloace:
– e-mail
– SMS
– contul de client al utilizatorului de pe site-ul operatorului, caz în care va fi însoţită de un SMS şi/sau e-mail de avertizare cu privire la transmiterea notificării.
– fax
– scrisoare

Mijlocul ales de furnizor pentru transmiterea notificării trebuie să asigure transmiterea integrală a textului acesteia, fără a face trimitere la alte surse de informare.