Astfel, valoarea declaraţiilor de cheltuieli transmise la Comisia Europeană (CE) era de peste 12,6 miliarde euro, în 30 aprilie. În ceea ce priveşte rata absorbţiei efective, respectiv rambursările de la CE, aceasta a crescut cu 2,22 puncte procentuale, la 63,79% (12,1 miliarde euro). 

Pe Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice rata de absorbţie curentă era de 75,75%, la fel ca şi la finalul lunii martie, pe Programul Operaţional Asistenţă Tehnică – 97,71%, pe Programul Operaţional Sectorial Mediu – 71,12% (la fel ca în 31 martie), pe Programul Operaţional Regional – 64,75% (la fel ca în 31 martie), pe Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane – 54,51% (la fel ca în 31 martie), pe Programul Operaţional Sectorial Transport – 63,77%, iar pe Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative – 93,37% (la fel ca în 31 martie). 

Data de 31 decembrie 2015 este termenul final de eligibilitate a cheltuielilor efectuate de beneficiari, iar 30 iunie 2016 – transmiterea la Comisia Europeană şi la Autoritatea de audit a ultimei aplicaţii de plată intermediară. 

De asemenea, 31 martie 2017 reprezintă termenul până la care trebuie transmisă la Comisie, prin SFC 2007, aplicaţia de plată a soldului final şi a declaraţiei finale de cheltuieli. 

AGERPRES