Joi, 10 septembrie, Guvernul va discuta mai multe acte normative, precum:

-Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 282/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii – IMM Invest Romania

– Proiect de Hotărâre privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

– Proiect de Hotărâre privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020

– Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în siguranţă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat

– Proiect de lege privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi la concursul de admitere în magistratură (prima lectură)

– Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru completarea art.159 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii

– Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

– Proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea celui de al doilea amendament convenit prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 28 iulie 2020 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, la Acordul de împrumut (Proiectul privind învăţământul secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015

– Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2020

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea art.19 din Normele metodologice de punere în aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 111/2016

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al societăţii Centrul Naţional de Învăţământ Turistic „CNIT” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

– Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Populare Chineze privind prevenirea furtului, săpăturilor clandestine, importului şi exportului ilicit al bunurilor culturale, semnat la Bucureşti, la data de 17 ianuarie 2020

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 422 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Tulcea şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 714, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, transmiterea acestuia în domeniul public al municipiului Braşov, judeţul Braşov şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Hunedoara, Argeş, Covasna, Braşov, Ilfov şi municipiul Bucureşti

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2020

– Proiect de Hotărâre privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor – Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva

– Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 183/2020 privind aprobarea închirierii unor bunuri imobile proprietate publică a statului, aflate în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române”

– Proiect de Hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit a suprafeţei de 143,9250 ha, fond forestier din grupa I funcţională – vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie, subgrupa 1.4.a.-păduri special amenajate în scop recreative (păduri-parc), din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al municipiului Suceava

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei şi asigurarea asistenţei medicale necesare în tratamentul pacienţilor infectaţi cu virusul COVID 19 de către Serviciul de Ambulanţă Judeţean Alba, Spitalul Municipal Blaj şi Spitalul Clinic Militar de Urgenţă „Dr. Victor Popescu” Timişoara

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile cuprinse în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului – spaţiile date în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor aflate în construcţia situată în municipiul Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1 (clădire Palat CFR) – ca urmare a înscrisurilor din cartea funciară precum şi a reevaluării acestora

– Proiect de Hotărâre privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, necesar pentru relocarea utilităţilor, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Drum de centura in municipiul Tecuci între DN 25 – DN 24”

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea amplasamentului şi a declanşării procedurii de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere aflat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes national „Lucrări de reabilitare pentru poduri, podeţe şi tuneluri de cale ferată – Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj” de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Apahida, Dej – judeţul Cluj şi de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale Feldru, Şieu-Măgheruş – judeţul Bistriţa-Năsăud

– Proiect de Hotărâre privind actualizarea datelor tehnice şi a valorilor de inventar ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Boli Infecţioase „Prof. Dr. Matei Balş”, precum şi trecerea parţială a acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării

– Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2020 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

În cadrul şedinţei vor fi prezentate şi două memorandumuri: unul cu tema: Aprobarea semnării Programului executiv între Guvernul României şi Guvernul Regatului Maroc în domeniul culturii, educaţiei, mass-media, tineretului şi sportului şi altul despre aprobarea negocierii şi semnării Programului de cooperare în domeniul educaţiei şi formării între Ministerul Educaţiei şi Cercetării din România şi Ministerul Educaţiei şi Formării din Republica Socialistă Vietnam pentru perioada 2020-2024.