ANOFM precizează că prin modificările aduse Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi al ocupării forţei de muncă sunt introduse noi servicii acordate şomerilor, creşte cuantumul primelor de mobilitate şi se modifică modalitatea de acordare a acestora, este introdusă prima de activare şi cresc subvenţiile acordate agenţilor economici pentru angajarea şomerilor.

În categoria primelor de mobilitate se încadrează prima de instalare şi prima de încadrare. Prima de instalare se va acorda persoanelor înregistrate ca şomeri care se încadrează într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km faţă de cea în care îşi au domiciliul sau reşedinţa şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul sau îşi stabilesc reşedinţa în localitatea respectivă sau în localităţile învecinate acesteia. Prima de instalare se va acorda în două tranşe (50% data instalării şi 50% după expirarea perioadei de 12 luni de la angajare), iar cuantumul acesteia este diferenţiat astfel: 12.500 lei pentru şomerii care se încadrează în muncă, într-o altă localitate şi îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa; 15.500 lei pentru şomerii care sunt însoţiţi de membrii familiei care îşi schimbă domiciliul; în cazul în care ambii soţi îndeplinesc condiţiile de acordare a primei de instalare, unul va primi 12.500 lei, iar celălalt va primi 3.500 lei.

Persoanele care au locuinţa asigurată sau cheltuielile de cazare sunt suportate de angajator primesc prima de instalare într-o singură tranşă la data instalării. Prima de instalare se acordă şi persoanelor de cetăţenie română care şi-au exercitat dreptul la liberă circulaţie a lucrătorilor în Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European pe o perioadă de cel puţin 36 luni, în cuantumurile şi cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. ANOFM precizează că prima de încadrare se va acorda lunar, pentru o perioadă de 12 luni, şomerilor înregistraţi care se angajează într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 15 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil sau reşedinţa. Cuantumul primei de încadrare se calculează în funcţie de numărul de kilometri (0,5 lei/km, dar nu mai mult de 55 lei/zi) proporţional cu numărul de zile în care îşi desfăşoară efectiv activitatea la angajator.

Primele de mobilitate (prima de încadrare şi prima de instalare) se acordă persoanelor şomere care au domiciliul/reşedinţa sau îşi stabilesc noul domiciliu/reşedinţa în zonele prevăzute în Planul Naţional de Mobilitate. Acesta se aprobă şi se actualizează prin hotărâre de Guvern. Planul de mobilitate va include comunităţile marginalizate cu grad 3 şi 4 de sărăcie şi arealele prioritare pentru dezvoltare asumate prin Memorandumul cu tema dezvoltarea unor programe integrate din fonduri europene şi bugetul naţional pentru îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a locuitorilor din zonele pilot de intervenţie Valea Jiului, zona Roşia Montană – Munţii Apuseni şi comunităţile marginalizate din Moldova (Iaşi şi Vaslui).

    Conform ANOFM, modificările Legii nr. 76/2002 prevăd introducerea primei de activare. Astfel, şomerii înregistraţi, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj, pot primi o primă de activare de 500 de lei, neimpozabilă, în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puţin 3 luni. Totodată, începând cu luna decembrie, angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ (indiferent de nivel) primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 900 lei. În cazul persoanelor cu dizabilităţi subvenţia se acordă timp de 18 luni. Agerpres