‘Pentru consumatorii casnici şi producătorii de energie termică, numai pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare şi în centralele termice destinată consumului populaţiei, structura amestecului de gaze naturale se stabileşte de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), astfel încât să se asigure, până la data de 31 martie 2013, menţinerea nemodificată a valorii sumei fixe unitare pentru acoperirea costurilor de achiziţie a gazelor naturale furnizate în regim reglementat acestor categorii de consumatori’, se menţionează în document.

Până la realizarea convergenţei preţului producţiei interne cu preţul gazelor naturale din import, pentru asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor consumatorilor la sursele de gaze naturale din producţia internă, furnizarea gazelor naturale la consumator se realizează în amestec, constituit din cantităţi de gaze naturale din producţia internă curentă/înmagazinare şi de gaze naturale din import curent/înmagazinare, determinat astfel încât să asigure acoperirea integrală a necesarului de consum la nivel naţional.
SURSA: Agerpres