Curtea Constituţională (CC) a susţine că plata obligatorie a salariilor personalului din instituţiile publice pe card este neconstituţională pentru că, prin comisioanele impuse, diminează din drepturile salariale.

CC a admis, în 16 iunie, o excepţie de neconstituţionalitate ridicată direct de Avocatul Poporului şi a constatat că prevederile articolelor 5-8 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 149/2007 referitoare la obligativitatea plăţii drepturilor salariale prin card sunt neconstituţionale.

Plata obligatorie pe card încalcă dreptul de proprietate

Analizând sesizarea, Curtea Constituţională a decis că aceste prevederi încalcă dreptul de proprietate, dar şi Protocolul adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, potrivit cărora „orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de prevederile generale ale dreptului internaţional”.

„Obligarea personalului din instituţiile publice de a primi drepturile salariale prin intermediul cardului condiţionează folosinţa acestor «bunuri» de existenţa bancomatelor şi automat de voinţa unor persoane juridice private – bănci -, care percep pentru eliberarea banilor anumite comisioane. În aceste condiţii, se ajunge la micşorarea drepturilor salariale ale persoanelor din instituţiile publice, fără a se ţine cont de consimţământul acestora”, se arată în decizia CC.

Drepturi salariale limitate

Mai mult, magistraţii constituţionali arată că titularii cardurilor nu pot folosi şi dispune de drepturile lor salariale în orice situaţie, fiind ţinuţi de limitarea zilnică a retragerilor sumelor de bani al căror plafon este stabilit de bancă.

„Nici chiar legiuitorul nu poate limita un drept, decât doar pentru un interes de utilitate publică, şi nicidecum pentru un interes privat. Nimeni nu poate împiedica, însă, ca persoana să poată solicita eliberarea unui card pentru a putea primi drepturile sale salariale sau alte drepturi de creanţă în această modalitate financiară”, se mai arată în motivare.

Totodată, CC sancţionează faptul că prevederile din ordonanţa criticată permit exceptarea de la regula plăţii drepturilor salariale prin intermediul cardului, dar o asemenea măsură este lăsată la aprecierea ministrului finanţelor publice.

SURSA: Mediafax