Potrivit datelor centralizate de către arbitrul pieţei telecom, din totalul reclamaţiilor înregistrate 50% au vizat serviciile de comunicaţii electronice, principalele nemulţumiri reclamate vizând aspecte care ţin de relaţia contractuală cu furnizorii de servicii de comunicaţii electronice.

Probleme privind încetarea contractelor

Utilizatorii au semnalat probleme privind încetarea contractelor (23% din reclamaţiile referitoare la serviciile de comunicaţii electronice), facturarea acestor servicii (20%), nerespectarea contractelor de către furnizori (12%) şi derularea contractelor la distanţă (11%). Totodată, 5% dintre petiţiile trimise la ANCOM au vizat probleme întâlnite în procesul de portare a numerelor de telefon.

Pe de altă parte, în perioada analizată, reclamaţiile privind serviciul de roaming au fost în scădere până la 2%, de la 7%. Acestea au vizat în special roamingul involuntar.

Pe segmentul serviciilor poştale, în intervalul ianuarie – iunie 2020, au fost consemnate, 10% din numărul total al reclamaţiilor înregistrate, în creştere cu 59,33% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Problemele semnalate cel mai des de către utilizatorii serviciilor poştale au fost legate de nelivrarea trimiterilor poştale (20%), pierderea sau furtul acestora (17%), termenul de livrare a trimiterilor poştale (14% din totalul reclamaţiilor) şi deteriorarea trimiterilor poştale (12%).

Din totalul petiţiilor primite de ANCOM în prima jumătate a anului în curs, 9% au vizat aspecte referitoare la acoperirea şi calitatea semnalului pentru serviciile de telefonie şi internet, 7% problemele tehnice (deranjamente) şi 4% noile tehnologii.

Autoritatea de reglementare precizează că poate interveni direct în situaţiile în care furnizorii de servicii de telefonie, internet sau televiziune încalcă anumite drepturi de informare ale utilizatorilor, nu oferă serviciul de portabilitate a numerelor (sau nu respectă legislaţia din acest domeniu), nu respectă reglementările legate de furnizarea serviciilor de roaming, nu includ anumite informaţii în contracte sau nu respectă condiţiile de încheiere a contractelor la distanţă.

Reclamaţiile privind nerespectarea/neexecutarea contractelor de către furnizorii de servicii de comunicaţii electronice pot fi adresate de către utilizatorii persoane fizice Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), iar persoanele juridice aflate în această situaţie se pot adresa instanţei de judecată competente.