Cercetările arată că valoarea medie globală actuală a impozitului pe venit pentru angajaţii care câştigă 30.000 USD a scăzut într-un ritm mai alert (în scădere cu 11% – de la 27%, în 1996, până la doar 16% în prezent), comparativ cu impozitele pe venit pentru venituri individuale de 1 milion de dolari americani (în scădere cu 5,6%, de la 41,4% până la 35,8%), pe parcursul ultimilor douăzeci de ani.

“Deși România a avut cea mai mare scădere a impozitului dintre țările analizate, de peste 40%, totuși există țări din Europa de Est unde taxele de impozit pe venit pentru sectorul de angajați cu salarii mai scăzute încă rămân mai mari decât cele ale multor state din Europa de Vest. Croația percepe taxe de 20,3%, România 13,4%, iar Polonia 21,3%, comparativ cu 10% în Germania și Marea Britanie și 9% în Franța. Pe măsură ce acțiunile de creștere economică accelerează și competiția pentru abilități profesionale se intensifică, problema taxelor pe venit ar putea deveni un subiect de interes pentru autorități”, menționează Camelia Dobre, managing partner la UHY Audit CD.

Studiul mai arată că, în medie, economiile BRIC (Brazilia, Rusia, India, China) au tăiat impozitele într-un ritm mai alert decât economiile G7, atât pentru angajaţii cu venituri reduse, cât şi pentru cei cu venituri ridicate.

Pentru angajaţii care câştigă 30.000 USD în cadrul economiilor BRIC, valoarea medie actuală a impozitului pe venit a scăzut cu 15% (de la 34% la 19%) pe perioada ultimilor douăzeci de ani, în comparaţie cu doar 7% în cadrul statelor G7 (de la 20% la 13%). Pentru angajaţii cu venituri de 1 milion de dolari americani, impozitele pe venit au scăzut, în medie, cu 11% în statele BRIC (de la 36% la 25%) şi cu 5% în cadrul G7 (de la 41% la 36%).

UHY a studiat informaţiile fiscale din 26 de state din cadrul reţelei sale internaţionale, notând impozitul actual pe venit pentru angajaţii cu venituri reduse şi pentru cei cu venituri ridicate*.

India, una dintre marile economii, a întreprins cele mai mari reduceri, pentru angajaţii cu venituri reduse, a căror valoare a impozitului pe venit a scăzut cu 28% (de la 50% la 22%). Angajaţii cu venituri ridicate au simţit, şi ei, tăieri masive aplicate impozitului pe venit (în scădere cu 17%, de la 51% la 34%). În ultimii zece ani, sistemul fiscal indian a trecut prin reforme semnificative, un mare număr de impozite fiind raţionalizate şi legislaţia fiscală fiind simplificată.

Bernard Fay, Preşedintele UHY, declară: "În ultimii douăzeci de ani, majoritatea guvernelor şi-a concentrat eforturile pentru a diminua povara impozitelor asupra sumelor care ajung în buzunarele persoanelor cu venituri reduse."

„Economiile BRIC au fost, de departe, deschizători de drumuri în acest sens, astfel că unele state dezvoltate le-au urmat exemplul şi au făcut reduceri curajoase, cu scopul vădit de a argumenta puterea financiară a consumatorului şi a încuraja dezvoltarea economică.”

„Cu toate acestea, deşi unele economii importante au depus eforturi considerabile pentru a tăia din valoarea impozitului pe venit, altele – printre care se află Statele Unite şi Japonia – nu ţin ritmul cu media globală. Din acest motiv, apare riscul limitării creşterii economice.”

Persoanele cu venituri reduse din Statele Unite au avut parte de o reducere a impozitului pe venit de 4% (de la 18% la 14%), şi de doar 2%, în Japonia (de la 9% la 7%), dar care a redus impozitele pe venit pentru cei cu venituri mari în procent mult mai ridicat (9% – de la 50% la 41%). Cu toate acestea, planul fiscal al Preşedintelui ales Donald Trump pare acela de a reduce impozitele per general, dar înainte ca orice modificări să poată fi realizate, acestea vor trebui aprobate de către Congres. 

Informaţiile deţinute de UHY dezvăluie, de asemenea, măsura în care PIB-ul economiilor globale a crescut în ultimii treizeci de ani, dat fiind că reţeaua UHY a fost înfiinţată în 1986.

Cifrele acestora arată că statele în curs de dezvoltare şi ţările în curs de dezvoltare au avut parte de creşteri semnificative în ultimii treizeci de ani – China, cu 1421% – depăşind, astfel, economiile mai consacrate şi cu mult peste media globală de 135% de creştere a PIB-ului (a se vedea tabelul al treilea de jos). 

India (577%), Malaezia (479%), Bangladesh (350%) şi Nigeria (333%) s-au aflat, de asemenea, în top 5 pentru creşterea PIB-ului, în ultimii treizeci de ani.

Per ansamblu, economiile BRIC au cunoscut o creştere de 348% în aceeaşi perioadă, în timp ce economiile G7 au crescut cu 87%. Deşi cifrele BRIC includ Rusia, care a avut cel mai scăzut nivel de creştere din cadrul studiului (15%), rata acesteia de creştere reflectă dificultăţile întâmpinate în urma destrămării Uniunii Sovietice din 1991. Începând cu 1996, economia Rusiei a crescut cu 88%. 

PIB-ul SUA a crescut cu 115%, în timp ce Regatul Unit a cunoscut o creştere de 95%, pe perioada ultimilor treizeci de ani.

Bernard Fay declară: "Este evident că state precum China şi India au cunoscut dezvoltări masive în ultimii ani, dar nivelul de creştere din alte economii în curs de dezvoltare este la fel de izbitor."

„Naţiunile în curs de dezvoltare au atras nivele considerabile de Investiţii Directe Străine datorită faptului că o mulţime de companii, din întreaga lume, au stabilit noi relaţii comerciale şi şi-au consacrat operaţiuni în state cu baze de operare la un cost redus, comparativ cu cele din statele lor de origine. Aceasta a ajutat mai multe economii în curs de dezvoltare să investească în propria infrastructură, precum şi în baze de abilităţi şi cunoştinţe, creând astfel o spirală ascendentă de creştere.”