Pe de altă parte, în alte ţări membre UE, parteneriatele public-privat (PPP) reprezintă o soluţie pentru dezvoltarea infrastructurii, construcţia de şcoli, spitale dar şi pentru prestarea serviciilor sociale. La nivel european, aproximativ 40% din PPP au adoptat forma instituționalizată, criza economică determinând promovarea parteneriatelor public-private ca o variantă de finanţare din ce în ce mai eficace a proiectelor publice.

Este suficientă actuala reglementare propusă prin Legea nr. 100/2016 sau o reglementare specială privind parteneriatul public-privat, adaptată la realitățile economice și juridice, poate face diferenţa în evoluţia economică a României?

Care sunt modelele ce ar trebui urmate pentru ca parteneriatul public-privat să poată deveni un instrument activ şi eficient pentru rezolvarea marilor probleme de infrastructură cu care se confruntă România?

Are nevoie România de o reformă mai amplă a sectorului public din perspectiva PPP?

Aceste întrebări îşi vor găsi răspunsurile în dezbaterea „Parteneriatul public-privat, în contextul noii legislaţii privind achiziţiile publice”, eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie a României, prin intermediul Comitetului Naţional al International Chamber of Commerce.

Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Mihai Daraban, a propus agendei publice, la nivel de necesitate și, deopotrivă, de oportunitate, măsuri în susţinerea reformării cadrului legislativ menit să permită susținerea și dezvoltarea parteneriatelor public-privat, invocând, cu titlu de bună-practică, eficacitatea modelelor altor state europene: „Parteneriatele public-privat pot consolida capacitatea de inovare și stimula competitivitatea industriei din ţara noastră în sectoare cu un potențial ridicat de creștere economică, dar, mai ales pot fi un suport permanent de creare de locuri de muncă. Putem urma, chiar fără a cita, modelele altor ţări unde parteneriatul public-privat funcționează şi aduce beneficii vizibile. Putem da, astfel, plagiatului, conotaţii pozitive. Propun să plagiem modelul polonez, într-un sens bun şi constructiv, avem deja experienţa și rezultatele lor care pot să ne ajute”, a declarat Mihai Daraban, preşedintele CCIR.

La eveniment au fost invitaţi să participe reprezentanți ai Guvernului și Parlamentului României, Comisiei Europene, instituţii și autorităţi publice, instituţii financiare naţionale şi internaţionale, asociaţii neguvernamentale, companii private și mass-media.