Ministrul muncii si solidaritatii sociale si presedintele Institutului National de Statistica si Studii Economice,in temeiul prevederilor art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 575 bis/1992 cu privire la realizarea unor nomenclatoare unitare de interes general, prevazute in conceptia generala a informatizarii in Romania,emit urmatorul ordin:
Art. 1. – Se aproba completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania (C.O.R.), aprobata prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica nr. 138/1.949/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 272 din 23 noiembrie 1995, cu noile ocupatii din economie prevazute in anexa la prezentul ordin.
Art. 2. – Prezentul ordin va fi publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Anexa
Lista cuprinzand ocupatiile care urmeaza sa fie introduse in Clasificarea ocupatiilor din Romania (C.O.R.)

    1.     Bioinginer medical    pag. 104 – cod 222907
    2.     Asistent medical (studii superioare)    pag. 104 – cod 222908
    3.     Inspector de reintegrare sociala si supraveghere    pag. 118 – cod 244603
    4.     Lichidator    pag. 111 – cod 241122
    5.     Administrator judiciar    pag. 111 – cod 241123
    6.     Executor bancar    pag. 111 – cod 241124
    7.     Consilier de reintegrare sociala si supraveghere    pag. 118 – cod 244602
    8.     Mediator    pag. 119 – cod 244702
    9.     Se inlocuieste ocupatia „controlor vamal (studii superioare)”
        cu ocupatia „ofiter de legatura (vamal)”    pag. 113 – cod 241907
    10.     Maestru artist circ    pag. 122 – cod 245520
    11.     Pilonist antenist    pag. 157 – cod 313211
    12.     Secretar-asistent director    pag. 180 – cod 343102
    13.     Grafician calculator    pag. 190 – cod 411302
    14.     Designer pagini WEB    pag. 190 – cod 411303
    15.     Se inlocuieste ocupatia „tehnician PSI” cod 315101 cu    pag. 161 – cod 315101
        ocupatia „inspector de specialitate pentru prevenirea si
        stingerea incendiilor”
    16.     Administrator imobile    pag. 204 – cod 512112
    17.     Expert in siguranta la foc    pag. 208 – cod 516107
    18.     Pompier specialist    pag. 208 – cod 516108
    19.     Tamplar binale    pag. 250 – cod 742221
    20.     Asamblator montator profile aluminiu si geam termopan    pag. 225 – cod 713407
    21.     Instalator centrale termice    pag. 225 – cod 713608
    22.     Ignifugator    pag. 226 – cod 714107
    23.     Operator in verificarea, intretinerea si repararea    pag. 235 – cod 723305
        mijloacelor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor
    24.     Operator in verificarea, intretinerea si repararea    pag. 236 – cod 724204
        instalatiilor speciale de prevenire si stingere a incendiilor
    25.     Excavatorist pentru excavatoare cu rotor de mare capacitate    pag. 257 – cod 811103
    26.     Trolist    pag. 257 – cod 811104
    27.     Operatori la cuptoare si instalatii pentru turnarea    pag. 260 – cod 812212
        si laminarea metalelor
        – La grupa de baza 1239 „Conducatori in alte activitati si servicii    pag. 82 – cod 123903
        nelucrative” ocupatia „sef stat major aparare civila” cod 123903
        se inlocuieste cu ocupatia „inspector de protectie civila”
        – La grupa de baza 3151 „Inspectori pentru asigurarea    pag. 161 – cod 315102
        cladirilor impotriva incendiilor” se anuleaza ocupatia
        „inspector protectie civila”
        – La grupa de baza 41904 „Alti functionari de birou” se anuleaza    pag. 197 – cod 419002
        ocupatia „inspector aparare civila”

Se introduce o grupa de baza noua 2423 „Specialisti in domeniul standardizarii, auditului si evaluarii conformitatii” la pagina 114, cu urmatorul continut:
„Specialistii in domeniul standardizarii, auditului si evaluarii conformitatii realizeaza standarde profesionale si nationale; proiecteaza, realizeaza si dezvolta sistemele de management pentru domeniul calitatii, mediului, securitatii informatiei, securitatii si sanatatii in munca; propun politici si obiective pentru domeniul calitatii, mediului, securitatii informatiei si sanatatii profesionale; organizeaza si efectueaza audituri prin care constata eficacitatea acestor sisteme de management; evalueaza conformitatea produselor si a sistemelor de management fata de reglementarile sau standardele stabilite si fata de prevederile conducerii organizatiei.”
Ocupatiile componente ale grupei de baza 2423 sunt:

    28.     Specialist in domeniul calitatii    pag. 114 – cod 242301
    29.     Manager al sistemelor de management al calitatii    pag. 114 – cod 242302
    30.     Auditor in domeniul calitatii    pag. 114 – cod 242303
    31.     Manager al sistemelor de management de mediu    pag. 114 – cod 242304
    32.     Auditor de mediu    pag. 114 – cod 242305
    33.     Expert/specialist standardizare    pag. 114 – cod 242306