Numărul celor nemultumiţi de abonamentul lor este mare, însă puţini au curajul să renunţe la serviciile operatorului, fie din cauza că procedura este prea complicată, fie de teama că taxele de reziliere sunt prea mari. Dacă te-ai hotărât să renunţi la abonamentul tău definitiv, iată ce trebuie să faci.

În primul rând trebuie să ştii că nu trebuie să mergi la magazinele operatorilor sau ale partenerilor pentru că aceştia nu te pot ajuta. Trebuie să ştii data când ai făcut abonamentul, data când se emite factura şi trebuie să fii cu plata la zi. Nu mai rămâne decât să suni la numărul de Relaţii cu clienţii: Vodafone – *222, Cosmote -1234, Orange – 411.

Dacă contractul încheiat cu operatorii este denunţat înainte de perioada prevăzută în contract, atunci trebuie să ţii cont de informaţiile de mai jos.

Orange

La Orange, clientul poate rezilia contractul în cazul în care Orange România nu respectă parametrii de calitate, printr-o notificare scrisă transmisă operator cu cel puţin 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data rezilierii. Renunţarea unilaterală din partea clientului este posibilă doar în anumite situaţii:
–    la expirarea perioadei mentionaţe în oferta comercială care a stat la baza încheierii contractului, cu acordarea unui preaviz de minimum 30 de zile, prin scrisoare recomandată cu dovada de primire şi cu condiţia achitării tuturor datoriilor catre Orange România;
–    dacă se majorează tarifele abonamentului Orange contractat;
–    ca urmare a decesului clientului;
–    în orice alte cazuri prevăzute în mod expres în prezentul contract sau în lege.
În cazul în care consumatorul denunţă contractul înainte de perioada minimă contractuală sau, după caz, perioada minimă prevăzută în oferta specială, va fi obligat la plata de despăgubiri. Acestea constă în contravaloarea abonamentului contractat înmultit cu numărul de luni rămase până la expirarea perioadei minime contractuale.

Vodafone

La Vodafone, clientul poate solicita încetarea prezentului contract printr-o notificare adresată Vodafone, cu 30 de zile înainte de data la care dorește încetarea contractului. Notificarea trebuie să ia forma unei scrisori recomandate cu confirmare de primire.

La încetarea contractului și dezactivarea cartelei SIM, clientul se obligă să achite toate datoriile către Vodafone, precum și justa despăgubire pentru încetarea contractului înainte de termen în cazul în care a beneficiat de oferte promoționale.

Încetarea contractului se va produce de plin drept fără intervenția instanței judecătorești competente.  În cazul în care clientul solicită încetarea prezentului contract înainte de durata minimă, acesta datorează o despăgubire egală cu valoarea prejudiciului cauzat.

Prejudiciul cauzat se calculează pornind de la suma de 150 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei minime contractuale și/sau prejudiciul corespunzător calculat potrivit prevederilor din prezentul contract pentru fiecare cartelă SIM dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii.  

În cazul în care clientul a achiziţionat la activare un telefon compatibil UMTS/Vodafone Internet on Your Mobile (IOYM) subvenţionat, valoarea prejudiciului cauzat pentru încetarea prezentului contractului înainte de durata minimă se calculează pornind de la suma de 270 euro, durata minimă contractuală și numărul de luni rămase până la expirarea duratei contractuale. Pentru fiecare cartelă SIM dezactivată, plătibilă în lei la cursul oficial de schimb BNR leu/euro de la data emiterii facturii. 
Cosmote

La Cosmote, dacă abonamentul este denunţat înainte de perioada prevăzută în contract, operatorul poate percepe despăgubiri, denumite “costuri de încetare”.

Sumele se percep pentru fiecare cartela SIM dezactivată, după cum urmează:
–    dacă încetarea contractului a intervenit la mai puţin de 3 luni faţă de sfârşitul perioadei prevăzute în contract, costurile de încetare sunt echivalentul a 100 lei/cartela SIM dezactivată;
–    dacă încetarea contractului a intervenit la mai mult de 3 luni, dar la mai puţin de 6 luni faţă de sfârşitul perioadei prevăzute în contract, costurile de încetare sunt echivalentul a 200 lei/cartela SIM dezactivată;
–    dacă încetarea contractului a intervenit la mai mult de 6 luni, dar la mai puţin de 12 luni faţă de sfârşitul perioadei prevăzute în contract, costurile de încetare sunt echivalentul a 400 lei/cartela SIM dezactivată;
–    dacă încetarea contractului a intervenit la mai mult de 12 luni faţă de sfârşitul perioadei prevăzute în contract, costurile de încetare sunt echivalentul a 800 lei/cartela SIM dezactivată.

Pentru a fi mai informat merită să arunci o privire şi peste Legea Nr. 193 /2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianţi şi consumatori.