Numărul gospodăriilor deservite în America Latină a crescut cu 5%, iar în America de Nord cu 3%. Acoperirea directă a gospodăriilor deservite de sateliţii din flota SES a crescut de la 99 milioane în 2012 la 106 milioane în 2013. Acoperirea indirectă prin transmisii de la sateliţii SES către operatorii de cablu a înregistrat o creştere uşoară de la 152 la 153 milioane de gospodării. Numărul gospodăriilor deservite prin intermediul IPTV de sateliţii SES a crescut cu 27%, ajungând la 31 milioane.

Cea mai mare creştere relativă a acoperirii directe s-a înregistrat în regiunea Asia-Pacific (+21%) şi Africa, Orientul Mijlociu şi India (+18%). Aceste cifre confirmă creşterea continuă a acoperirii sateliţilor şi rolul lor important ca infrastructură de transmisie, în general şi de transmisie digitală şi de înaltă definiţie (HD), în special.

Rezultatele studiului ”SES Satellite Monitor” evidenţiază din nou rolul major al SES în Europa. Sateliţii SES deservesc aproape toate gospodăriile care beneficiază de cablu şi IPTV în Europa (95%), precum şi marea majoritate a gospodăriilor europene care beneficiază de servicii HD prin satelit (81%). În Europa, cea mai mare piaţă DTH pentru SES rămâne Germania, cu 18 milioane gospodării ASTRA care primesc semnal TV direct de la flota SES. SES transmite peste 6.200 de canale TV, dintre care 1.800 sunt HD.