Conform ordinei de zi, în cadrul întâlnirii, a fost votat preşedintele Consiliului Consultativ al Cooperaţiei, fiind aleasă Sevastiţa Grigorescu, preşedintele UCECOM, potrivit unui comunicat al Ministerului Economiei.

Consiliul Consultativ al Cooperaţiei i-a înmânat Mariei Grapini o propunere de modificare a Legii Cooperaţiei, referitoare la regimul juridic al terenurilor pe care s-au construit clădiri aparţinând cooperativelor de producţie şi, respectiv, de consum. Propunerea urmează a fi promovată ca modificare legislativă.

La sesizarea CENTROCOOP, s-a adus în discuţie posibilitatea ca reprezentanţi ai Corpului de Control al Ministrului Economiei să controleze pe procedură legalitatea aplicării Legii Cooperaţiei în privinţa înfiinţării de noi cooperative care şi-au înstrăinat patrimoniul.

Ministrul delegat pentru IMM-uri s-a consultat cu reprezentanţii uniunilor cooperatiste cu privire la o nouă modalitate de impozitare în vederea diminuării evaziunii fiscale.

Totodată, i-a informat că ”s-a acţionat în vedere deblocării POSCCE”, iar ”prin Ordin al ministrului Economiei, toate solicitările de prelungire a contractelor, pe motivul neachitării la termen a sumelor din contract de către Autoritatea de Management, să se aprobe pe o perioadă egală cu durata întârzierii plăţii”.

Ministrul delegat Maria Grapini intenţionează ca, împreună cu Ministerul Muncii, să demareze o campanie de conştientizare pentru a determina companiile să achiziţioneze produse fabricate în unităţi protejate (cele care au angajate persoane cu dizabilităţi).
Reprezentanţii Consiliului Consultativ al Cooperaţiei au fost informaţi că a fost transmisă Ministerului Agriculturii o propunere de parteneriat, în vederea realizării unei campanii de promovare a colaborării dintre micii producători şi societăţile cooperative, cu scopul unei mai bune valorificări a produselor agricole şi a eficientizării activităţii societăţilor cooperative.
Ministrul delegat pentru IMM-uri are în vedere ‘întreprinderea unei acţiuni de amploare pentru promovarea produselor generate de sectorul cooperatist şi a solicitat o listă a produselor autentice româneşti care ar putea fi promovate prin târguri şi expoziţii’.

La finalul întâlnirii, Maria Grapini a solicitat propuneri privind valorificarea produselor celor două uniuni cooperatiste, formarea de reţele de distribuţie a cooperativelor, crearea de locuri de muncă în societăţile cooperatiste şi finanţarea activităţilor din sectorul cooperatist din fonduri europene.