Sală de detenție pentru cei care deranjează orele

În școlile din România se ia în considerare introducerea unei săli de detenție pentru elevii care tulbură orele.

Prin urmare, elevii ar putea fi escortați către o sală special desemnată în acest scop, la decizia profesorului, în timpul orei pe care au perturbat-o.

Activitățile pe care elevul ar urma să le desfășoare sunt stabilite de profesorul sau de cadrul didactic auxiliar care supraveghează sala, conform prevederilor din proiectul Statutului Elevului 2024.

Două exemple menționate sunt „lectură suplimentară” și „completarea de fișe de lucru”.

Totuși, nu este specificat dacă acești elevi vor primi sau nu absență.

„În cazul elevilor care în timpul orei de curs manifestă comportamente care aduc prejudicii activității de predare-învățare-evaluare, cadrul didactic poate decide ca aceștia să desfășoare activitate în școală, în timpul orei respective, sub supravegherea unui cadru didactic sau a unui cadru didactic auxiliar, într-o sală din unitatea de învățământ stabilită pentru desfășurarea, de regulă, a unor activități de tipul: lectură suplimentară, completarea de fișe de lucru etc.”, se arată în proiectul pus în consultare publică.

Sindicatele angajaților din Învățământ au propus introducerea măsurii de detenție încă din data de 11 aprilie 2023.

În acel moment, cu o lună înainte de greva generală a profesorilor, FSE „Spiru Haret” a mai propus:

 • reintroducerea posibilității de exmatriculare a elevilor în legislație
 • impunerea de amenzi pentru părinți
 • și includerea notei la purtare în calculul admiterii la liceu sau la examenul de Bacalaureat
scoala, elevi, catalog, profesor
SURSA FOTO: Pexels

Modificări la Statului elevului

În cadrul Statutului elevului, alte reglementări sau modificări includ menținerea interdicției privind utilizarea telefoanelor mobile sau a altor echipamente de comunicații electronice de către elevi în timpul orelor de curs, cu excepția cazurilor în care acestea sunt utilizate în scopuri educative și cu acordul cadrului didactic.

Proiectul de statut păstrează prevederea conform căreia utilizarea absenței ca mijloc de coerciție este interzisă.

Se prevăd sancțiuni cum ar fi:

 • observația individuală
 • mustrarea în scris
 • retragerea temporară sau pe durata întregului an școlar a burselor de care beneficiază elevul
 • mutarea disciplinară într-o clasă paralelă din aceeași unitate de învățământ
 • și suspendarea elevului pe o perioadă limitată de timp

De asemenea, printre sancțiuni se regăsesc:

 • preavizul de exmatriculare
 • exmatricularea cu posibilitatea de reînscriere în anul școlar următor în aceeași unitate de învățământ
 • exmatricularea cu posibilitatea de reînscriere în anul școlar următor într-o altă unitate de învățământ
 • și exmatricularea fără posibilitatea de reînscriere pentru elevii din învățământul postliceal