Principalul motiv pentru aceasta evolutie este convocarea adunarii generale a actionarilor i luna decembrie, care are pe ordinea de zi aprobarea diferentelor din reevaluarea imobilizarilor corporale (319 miliarde lei) si aprobarea majorarii capitalului social cu suma de 214 miliarde lei, rezultata din reevaluare.
Capitalul social actual este i valoare de 52.325.452 mii lei, divizat i 52.325.452 de actiuni, cu valoarea nominala de 1.000 lei. Actionarul majoritar al societatii este dl Alexandru Ioan, cu 50,7% (prin achizitia pachetului detinut de FPS).
Viitoarea majorare a capitalului social se va face prin emiterea unui numar de 214.126.639 de actiuni cu valoarea nominala de 1.000 lei, care se vor distribui i mod gratuit actionarilor societatii iregistrati i registrul actionarilor la sfirsitul zilei de 07.12.2000.
Pretul de tranzactionare a reactionat imediat, pe data de 29.11 fiind cumparate toate actiunile oferite la vinzare. Joi pina la ora 12 s-au realizat tranzactii cu 33.300 de actiuni, la preturi cuprinse itre 700 lei si 720 lei/actiune, care reprezinta cresterea maxima permisa de sistemul de tranzactionare. Fata de ichiderea de 486 lei/actiune din data de 23 noiembrie, cotatia de 720 lei/actiune din sedinta de joi determina o apreciere a actiunii pentru aceasta perioada de 48%. in anul curent s-au efectuat pina la aceasta data tranzactii cu peste 9,6 mil. actiuni, la preturi itre 146 lei si 930 lei/actiune.
Pe primele noua luni ale anului curent societatea Navol SA a iregistrat o pierdere de 29 miliarde lei, fata de o pierdere de 6,7 miliarde lei la 31 decembrie 1999 si o pierdere de 18,8 miliarde lei pe perioada similara din anul trecut. O influenta negativa semnificativa o reprezinta valoarea importanta a cheltuielilor financiare care, spre exemplu, la 30 septembrie, erau de 54 miliarde lei si reprezentau 63% din valoarea veniturilor din exploatare pentru aceeasi perioada. Nici cifra de afaceri nu a avut o evolutie buna, valoarea de 103 miliarde lei fiind inferioara celei corespunzatoare din 1999.
in cadrul pasivului se remarca degradarea continua a ponderii capitalului propriu total pasiv, de la 24% i decembrie 1998 la 17% i
decembrie 1999 si doar 9% i septembrie 2000.
Valoarea contabila a unei actiuni la 30 septembrie este de 418 lei/actiune, care raportata la pretul de tranzactionare duce la un raport de 1,04. Acest raport era la 31.12.1998 de 7,53, iar la 31.12.1999 de 8,65.