Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat miercuri măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private.

Astfel, pe partea de reglmentare, a fost modificate:

– Regulamentul pentru modificarea şi completarea Regulamentului A.S.F. nr. 16/2014 privind veniturile Autorităţii de Supraveghere Financiară, republicat, cu modificările şi completările ulterioare (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

Obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat

– Norma pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 33/2017 privind organizarea activităţii de arhivă la entităţile autorizate/avizate, reglementate şi supravegheate de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

– Proiectul de Normă pentru modificarea şi completarea Normei A.S.F. nr. 20/2017 privind asigurările auto din România (proiectul va fi publicat pe www.asfromania.ro, spre consultare publică, timp de 10 zile);

– Norma pentru modificarea art. 30 din Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 24/2015 privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor administrate privat (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

Decizii legate de supraveghere

În plus, pe partea de supraveghere, Consiliul A.S.F. a decis:

– Aprobarea planului de finanţare transmis de Asito Kapital S.A. ca urmare a Deciziei A.S.F. nr.1048/04.09.2020;
– Aprobarea rezultatelor controlului periodic efectuat la compania de brokeraj Ritter – Broker de Asigurare şi Reasigurare S.R.L.;
– Aprobarea cererii de suspendare, la cerere, a autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj Accentasig Broker de Asigurare S.R.L.;
– Sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj Broker Asig-Broker de Asigurare S.R.L., ca urmare a nerespectării prevederilor deciziei emise de A.S.F., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali;
– Sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj Land – Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L., ca urmare a nerespectării prevederilor deciziei emise de A.S.F., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali;

Sancțiuni pentru nerespectarea deciziilor emise de A.S.F

– Sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj Liber Broker de Asigurare S.R.L., ca urmare a nerespectării prevederilor deciziei emise de A.S.F., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali;
– Sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj Oceania Insurance Broker S.R.L., ca urmare a nerespectării prevederilor deciziei emise de A.S.F., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali;
– Sancţionarea cu retragerea autorizaţiei de funcţionare a companiei de brokeraj Georgia Sig 2000 Broker de Asigurare S.R.L., ca urmare a nerespectării prevederilor deciziei emise de A.S.F., precum şi radierea acesteia din secţiunea I şi trecerea în secţiunea II din Registrul intermediarilor principali;
– Sancţionarea companiei de brokeraj Zoom Insurance Reinsurance Broker S.R.L. pentru nerespectarea prevederilor legale privind transmiterea raportărilor periodice la Autoritatea de Supraveghere Financiară;
– Sancţionarea companiei de brokeraj Asist Asig Broker de Asigurare S.R.L. pentru nerespectarea prevederilor legale privind transmiterea raportărilor periodice la Autoritatea de Supraveghere Financiară;
– Sancţionarea companiei de brokeraj Comisasig Broker de Asigurare S.R.L. pentru nerespectarea prevederilor legale privind transmiterea raportărilor periodice la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Activitatea de autorizare

În ceea ce privește activitatea de autorizare, instituția a decis:

– Numirea doamnei Teodora Valentina Berevoianu şi a domnului Laurenţiu Gabriel Aldea în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie ai S.A.I. Tradeville Asset Management S.A.;

– Autorizarea modificării actului constitutiv al societăţii SIF Banat – Crişana S.A. ca urmare a diminuării capitalului social de la 51.746.072,4 lei la 51.542.236,3 lei;

– Emiterea Certificatelor de Înregistrare a produselor structurate emise de SSIF BRK Financial Group S.A.;
Emiterea Certificatului de Înregistrare a obligaţiunilor emise de societatea Agroserv Măriuţa S.A. în vederea admiterii la tranzacţionare pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare administrat de BVB;

– Emiterea Certificatului de Înregistrare a acţiunilor emise de societatea 2Performant Network S.A. Bucureşti în vederea admiterii la tranzacţionare pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare administrat de BVB;

– Emiterea unei decizii prin care se confirmă faptul că societatea Einhell Romania S.R.L., angajată în tranzacţii cu instrumente financiare derivate extrabursiere, realizate intragroup, cu societatea Einhell Germany A.G., se încadrează în excepţia de la obligaţia de raportare prevăzută în articolul 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 (EMIR);

Consolidarea cadrului integrat de funcţionare

– Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societăţii Gepa Broker de Asigurare S.R.L. (cesiune de părţi sociale);

– Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societăţii Freya Insur Broker de Asigurare-Reasigurare S.R.L. (completare/eliminare obiect de activitate);

– Aprobarea modificării adusă Actului constitutiv al societăţii Zurich Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L. (numire administrator);

– Avizarea auditorului financiar Mazars România S.R.L. în vederea desfăşurării activităţii de audit statutar al situaţiilor financiare anuale pentru fondurile de pensii ocupaţionale şi administratorii acestora;

– Autorizarea modificării Actului constitutiv al BCR Pensii Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.;

– Avizarea modificării Prospectului schemei de pensii private pentru Fondul de Pensii Administrat Privat Aripi administrat de Generali Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A.

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital.

A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.