În cadrul şedinţei de miercuri, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private.

Printre acestea, au fost adoptate măsuri de:

A) Reglementare
Norma pentru punerea în aplicare a Sistemului de raportare contabilă semestrială aplicabil entităţilor din domeniul asigurărilor (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României);

O nouă normă privind pensiile ocupaționale

Norma privind obligaţiile de raportare şi transparenţă în sistemul pensiilor ocupaţionale (norma va fi transmisă, spre publicare, Monitorului Oficial al României).

B) Autorizare
Modificările aduse Actului constitutiv al societăţii Campion Broker de Asigurare şi Reasigurare S.R.L. (completarea obiectului secundar de activitate);

Prelungirea perioadei de auditare a societăţii German Romanian Assurance S.A. de către auditorul 3B Expert Audit S.R.L.;

Numirea domnilor Dan Viorel Paul, Ioan Nicolae Goldberger şi Cristian Gheorghe Iacob în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie al S.S.I.F. Finaco Securities S.A.;

Modificări la societățile de investiții financiare

Numirea domnilor Adrian Simionescu, Constantin Toma şi Constantin Marica în calitate de membri ai Consiliului de Administraţie al S.S.I.F. Vienna Investment Trust S.A.;

Modificarea şi completarea Codului Depozitarului Central S.A.;

Modificările intervenite în Actul constitutiv al S.I.F. Transilvania S.A.;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a diminuării capitalului social al societăţii SIF Muntenia S.A.;

Emiterea Certificatului de Înregistrare a diminuării capitalului social al S.I.F. Oltenia S.A.;
Emiterea Certificatului de Înregistrare a diminuării capitalului social al societăţii IFMA S.A.;

Excepție pentru o societate de tranzacționare

Emiterea deciziei prin care se confirmă că societatea Hahn + Kolb Romania S.R.L., angajată în tranzacţii cu instrumente financiare derivate extrabursiere cu societatea Wurth Finance International B.V., poate beneficia de excepţia de la obligaţia de raportare prevăzută în articolul 9 alin.(1) al Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (EMIR).

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F. contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.