Totodată, activitatea de control din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) va fi organizată separat de cea de inspecţii de stat, care va deveni o structură cu caracter pur tehnic.

Potrivit proiectului, activităţile din domeniul de antigrindină şi creştere a precipitaţiilor vor fi organizate la nivel de direcţie generală, în subordinea ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

Noua organigramă mai prevede desfiinţarea Direcţiei generale politici în sectorul vegetal şi Direcţiei generale politici în zootehnie şi industria alimentară, dar şi înfiinţarea altor două direcţii generale, respectiv "Direcţia politici agricole şi strategii" şi "Direcţia generală industrie alimentară".

Potrivit proiectului de reorganizare al MADR, măsurile din acest proiect de act normativ nu implică un efort financiar suplimentar întrucât reorganizarea unor activităţi de la nivelul ministerului se realizează cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate pentru anul în curs.