În trimestrul I din 2017 ar trebui să crească salariile din educatie si sanatate cu 15%, cu 20% salariile din administratia publica locala si cu 50% salariile angajatilor din institutiile de cultura, iar in trimestrul III din 2017 salariile din educatie si cercetare vor creste cu 20%, iar salariile angajatilor din institutiile de cultura vor creste cu 50% . Cresterea progresiva a salariului minim brut pe economie astfel incat ponderea acestuia in castigul salarial mediu sa fie de cel putin 45-50% pana in 2020 ceea ce va contribui la prevenirea saraciei salariale, la reducerea inegalitatilor, la cresterea puterii de cumparare, respectiv a cresterii consumului si a convergentei economice cu celelate state membre.

Totodată, ministerul are prevăzut în proiectul de buget introducerea Programului „Prima chirie” prin optiunea de sustinere a chiriilor pentru familiile cu venituri sub 5.000 lei/luna. Subventionarea chiriei si utilitatilor reprezentand 75% din costul acestora, dar nu mai mult de 900 de lei/luna pentru fiecare angajat care isi gaseste un loc de munca la o distanta de 50 de km fata de locul de resedinta, anual din 2017.  Apoi, .introducerea unei prime care sa stimuleze inregistrarea la Serviciul Public de Ocupare (SPO), acordata in cuantum unic, raportata la valoarea indicatorului social de referinta, ca alternativa la eliminarea acordarii indemnizatiei de somaj absolventilor institutiilor de invatamant (acordata tinerilor intre 16—24 de ani) precum și programul „Primul salariu”. Stimularea tinerilor absolventi detinatori ai unei licente de invatamant superior acreditat, prin garantarea unui salariu de incadrare de 2.500 lei brut timp de trei ani si prin subventionarea angajatorului cu 50% din cheltuiala salariala, cu mentinerea angajarii timp de 5 ani

Pentru a stimula angajatorii, MMJS prevede cresterea sumei acordate angajatorului in cuantum de 1.125 lei/luna din bugetul asigurarilor pentru somaj sau din asistenta financiara nerambursabila acordata Romaniei pentru a incheia contracte de ucenicie, cresterea sumei acordate angajatorului in cuantum de 1350 lei/luna pentru a incheia contracte de stagiu și acordarea a 1.000 de euro per angajat pentru care internship-ul se transforma in contract de munca pe perioada nedeterminata (firma trebuie sa mentina acel angajat minimum 2 ani)-începand cu anul 2018.

La capitoulul Obiective și măsuri de implementat, bugetul MMJS cuprinde:

– asigurarea sustenabilității sistemului public de pensii pe termen mediu şi lung;

– majorarea valorii punctului de pensie, începând cu 1 ianuarie 2017 la 917.5 lei;

– majorarea valorii punctului de pensie, începând cu data de 1 iulie 2017, prin derogare de la prevederile art. 102 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, valoarea punctului de pensie, stabilit potrivit art. 12 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 99/2016, la 1.000 lei;

– majorarea indemnizației sociale pentru pensionari, începând cu 1 februarie 2017 la 520 lei;

– eliminarea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din pensii; acestea se suportă din bugetul de stat începând cu luna februarie 2017;

– eliminarea impozitului pe venit, pentru veniturile din pensie mai mici sau egale cu 2000 lei începând cu luna februarie 2017;

– eliminarea plafonului pentru determinarea bazei de calcul a contribuției de asigurări sociale datorată de angajatori sau persoane asimilate acestora;

– finanțarea cheltuielilor necesare pentru dezvoltarea aplicațiilor informatice de evidenta financiar-contabila, de management a resurselor umane;

– creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor prin asigurarea unei bune funcționari a sistemului public de pensii si a asigurării protecției datelor;

– dezvoltarea unui sistem integrat si interconectat de gestiune a bazelor de date relaționale pentru a asigura o performanta ridicata a activității;

– trecerea de la o arhitectura distribuita a sistemului informatic al Casei Naționale de Pensii Publice, la o arhitectura centralizata si asigurarea hardware-ului necesar pentru funcționalități tip "disaster recovery";

– asigurarea accesului unui număr cat mai mare de beneficiari ai sistemului public de pensii la tratament balnear.

Din perspectiva cheltuielilor bugetare pentru anul 2017, ca și în anii anteriori se va asigura finanţarea beneficiilor de asistență socială și a programelor pentru susținerea serviciilor sociale, inclusiv a programelor pentru creșterea capacitații serviciilor publice de asistență socială de la nivelul fiecărui UAT conform legislației în vigoare. Suma estimată este în valoare de 12,56 miliarde lei, cu 0,86 miliarde de lei mai mare decât necesarul anului 2016.Având în vedere modificarea modalității de stabilire a indemnizației pentru creșterea copiilor, aprobată din semestrul II 2016 prin Legea nr.66/2016, precum și prevederea Programului de Guvernare conform căreia stimulentul de inserție pentru părinții care se întorc la activitatea profesională înainte de finalizarea concediului pentru creșterea copiilor se majorează la 650 lei începând cu trimestrul II 2017.