Conform unui comunicat al ministerului, remis sâmbătă, în acest fel ajutorul de restructurare va putea fi folosit la conversia datoriilor şi finanţarea măsurilor din planul de restructurare a Complexului Energetic Hunedoara. Totodată, potrivit planului de restructurare, vor exista reduceri progresive ale costurilor, măsură corelată şi cu prezentarea de garanţii în ceea ce priveşte viabilitatea şi rentabilitatea activităţii pe o perioadă de 3 ani. Obiectivul primordial al acestui plan de restructurare vizează o reorganizare structurală şi implicit creşterea eficienţei economice în toate sectoarele de activitate ale Complexului Energetic Hunedoara.

Planul de restructurare a Complexului Energetic Hunedoara, propus de consultantul ISPE, a fost prezentat vineri de Consiliul Concurenţei din România reprezentanţilor Comisiei Europene- Direcţia Generală Concurenţă, în cadrul unei întâlniri de lucru ce a avut loc la Buxelles. La această întâlnire au participat şi reprezentanţi ai Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri, delegaţi ai Complexului Energetic Hunedoara, asistaţi de reprezentanţi ISPE.

În urma discuţiilor, partea română şi reprezentanţii Comisiei Europene- Direcţia Generală Concurenţă au convenit şi că măsurile propuse prin planul de restructurare vor trebui cofinanţate din resurse proprii ale CE Hunedoara în mod egal cu valoarea ajutorului de restructurare acordat, având în vedere directivele şi politicile europene în materie de concurenţă.

Discuţiile şi dezbaterile dintre cele două părţi au avut un pronunţat caracter tehnic, de-a lungul cărora s-a discutat în detaliu cu privire la o strategie de implementare a planului de restructurare propus, astfel încât să existe o armonizare perfectă între acest plan şi toate directivele şi politicile europene.

'În primul rând, discuţiile pe care le-am avut cu reprezentanţii Comisiei Europene fac parte dintr-o serie de întâlniri pe care le-am convenit cu aceştia şi în cadrul cărora vom vorbi în detaliu planul de restructurare a Complexului Energetic Hunedoara. Dezbaterile pe care le-am avut în cadrul întâlnirii de lucru de la finalul acestei săptămâni au fost unele constructive şi în urma acestora am identificat modalităţile pentru continuarea activităţii la Complexul Energetic Hunedoara. Prin acest plan de restructurare propus de consultantul ISPE cred că vom asigura condiţiile optime pentru creşterea eficienţei economice a CE Hunedoara. În definitiv, creşterea eficacităţii, corelată cu creşterea veniturilor pentru CE Hunedoara sunt ţintele pe care trebuie să le urmărim în permanenţă. Totodată, mă bucur de deschiderea spre dialog pe care au avut-o reprezentanţii Comisiei Europene', a precizat în urma întâlnirii Bogdan Badea, secretar de stat în Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.

Comisia Europeană a aprobat în aprilie ajutorul de salvare pentru Complexul Energetic Hunedoara, considerând că acesta este conform cu normele Uniunii Europene privind ajutoarele de stat şi, în plus, România s-a angajat să prezinte un plan de restructurare menit să asigure viabilitatea viitoare a CE Hunedoara, în cazul în care întreprinderea nu va fi în măsură să ramburseze ajutorul pentru salvare după cele şase luni.

'Comisia Europeană a ajuns la concluzia că ajutorul de salvare temporar în valoare de 167 de milioane lei (aproximativ 37,7 milioane euro) care urmează să fie acordat de către autorităţile române Complexului Energetic Hunedoara, producătorul de energie electrică şi termică deţinut de stat din România, este conform cu normele UE privind ajutoarele de stat. Comisia a constatat, în special, că ajutorul a fost limitat la suma necesară pentru a-i permite CE Hunedoara să îşi desfăşoare în continuare activităţile de exploatare a centralelor sale electrice în următoarele şase luni. La sfârşitul acestei perioade, întreprinderea va rambursa ajutorul sau România va notifica un plan de restructurare, care va stabili măsurile de asigurare a viabilităţii pe termen lung a întreprinderii', se menţiona într-un comunicat al Comisiei Europene, din 21 aprilie.

Ca urmare a pierderilor înregistrate în 2013 şi în 2014, CE Hunedoara se confruntă cu probleme grave de lichiditate. România va acorda CE Hunedoara împrumuturi pe termen scurt care să îi permită întreprinderii să îşi plătească creditorii şi să îşi menţină activităţile de exploatare până când va fi în măsură să prezinte un plan de restructurare.

'Comisia a considerat că măsura este conformă cu Orientările din 2014 privind salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate. În special, valoarea ajutorului este limitată la ceea ce este necesar pentru menţinerea în activitate a întreprinderii pe parcursul următoarelor şase luni. În plus, România s-a angajat să prezinte un plan de restructurare menit să asigure viabilitatea viitoare a CE Hunedoara, în cazul în care întreprinderea nu va fi în măsură să ramburseze ajutorul pentru salvare după cele şase luni', se mai spunea în comunicat.AGERPRES