Astfel, potrivit unui raport transmis de Romgaz Bursei de Valori Bucureşti (BVB), "Ministerul Energiei, în numele Statului Român ca acţionar care deţine un număr de 269.823.080 acţiuni reprezentând 70,0071% din capitalul social al Societăţii Naţionale de Gaze Naturale 'Romgaz' SA, solicită conducerii administrative şi executive a Societăţii să reanalizeze modul de repartizare a profitului net în baza următoarelor: Memorandumul cu tema mandatarea reprezentanţilor statului în Adunarea generală a acţionarilor/Consiliului de Administraţie, după caz, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net al anului 2016 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat; prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29 din 30 martie 2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţă Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice (OUG 29/2017); Memorandumul cu tema măsuri ce trebuie întreprinse de către instituţiile publice implicate pentru aplicarea prevederilor OUG nr. 29/2017 pentru modificarea art. 1 alin. (1) lit. g) din Ordonanţă Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome şi pentru modificarea art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, cât şi întocmirea de către conducerea administrativă a unui raport corespunzător şi convocarea Adunării generale ordinare a acţionarilor pentru a supune aprobării repartizarea profitului cu respectarea cerinţelor prevăzute de OUG 29/2017 şi memorandumurile menţionate". 

În Adunarea Generală a Acţionarilor din 25 aprilie, Ministerul Energiei a respins propunerea de dividende care ar fi urmat să fie acordate acţionarilor, întrucât aceasta nu ţinea cont şi de OUG 29/2017, prin care rezervele neutilizate anii trecuţi de companii pot fi distribuite drept dividende. 

Potrivit unui memorandum aprobat de Guvern în ianuarie, companiile de stat trebuie să repartizeze drept dividende cel puţin 90% din profitul pe anii anteriori. Romgaz propusese acordarea de dividende în valoare de 959,7 milioane de lei, respectiv 93,67% din profit.

AGERPRES

Te-ar putea interesa și: