Aceste categorii de bugetari vor cotiza la sistemul public de asigurări sociale. Vârsta de pensionare se va alinia la nivelul celorlalţi români.

„În cazul personalului din apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, se transferă 5% ce se plătea de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat şi se adaugă încă 5,5%. Majorarea cu 5,5% a contribuţiei se realizează prin creşterea soldei, salariului brut, astfel încât câştigul net să nu fie afectat. Niciun salariu în plată nu va scădea. Partea de 5,5%, care va reprezenta contribuţia personalului din legile speciale se va face prin această majorare a soldei”, a spus premierul Emil Boc.

Militarii vor ieşi la pensie la 60 ani în 2025

Premierul Emil Boc a arătat că vârsta de pensionare pentru personalul din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale va creşte începând cu 2010.

„Vom avea de-a face cu o creştere a vârstelor de pensionare pentru personalul din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale. În prezent, aceştia se pensionează la vârstă de 55 de ani, atât femeile cât şi bărbaţii. Creşterea din anul 2010 a vârstei de pensionare a categoriile menţionate mai sus, atât pentru femei cât şi pentru bărbaţi, de la 55 de ani până la 60 de ani până în 2025”, a declarat Emil Boc, la finalul şedinţei de Guvern.

Fără vârste de pensionare preferenţiale pentru magistraţi

Potrivit premierului, va avea loc o reevaluare a vârstelor standard de pensionare pentru persoanele ce vor fi integrate în sistemul unitar de pensii din magistratură, diplomaţie, personal auxiliar din instanţele de judecată, funcţionari publici parlamentari.

Astfel, începând cu 2010, de la intrarea în vigoare a sistemului unitar de pensii, persoanele care urmau să iasă la pensie cu vârste stabilite de legi speciale, cum sunt cele privind magistraţii, diplomaţii, vor ieşi la pensie la vârstele de pensionare sabilite prin calendarul de creştere a vârstelor de pensionare pentru bărbaţi şi femei, care se va aplica asiguraţilor din sistemul unitar de pensii publice.