"Cred că Microsoft Windows se află în punctul de unde nu mai are cum să crească" a spus cunoscutul investitor american.
Existența smartphone-urilor și a Ipad-urilor permite utilizatorilor să facă reduceri de mii de dolari a cheltuielilor care până acum au fost îndreptate către un Windows. Anul acesta, sistemul de operare de la Microsoft a scăzut la o cotă de sub nivelul de 50% de la 97% anii trecuți, conform unei măsurători făcute pe calculatoarele conectate la internet, spune Roger McNamee.
<object id="cnbcplayer" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" height="380" width="400"> <param name="type" value="application/x-shockwave-flash" /> <param name="allowfullscreen" value="true" /> <param name="allowscriptaccess" value="always" /> <param name="quality" value="best" /> <param name="scale" value="noscale" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <param name="bgcolor" value="#000000" /> <param name="salign" value="lt" /> <param name="movie" value="http://plus.cnbc.com/rssvideosearch/action/player/id/3000016655/code/cnbcplayershare" /> <embed name="cnbcplayer" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" bgcolor="#000000" quality="best" wmode="transparent" scale="noscale" salign="lt" src="http://plus.cnbc.com/rssvideosearch/action/player/id/3000016655/code/cnbcplayershare" type="application/x-shockwave-flash" height="380" width="400"></embed> </object>