Preşedintele României, Klaus Iohannis, a transmis un mesaj Comisiei mixte guvernamentale româno-germane pentru problematica etnicilor germani din România. Discursul  șefului statului au fost enunțate de către Sergiu Nistor, Consilier Prezidenţial – Departamentul Cultură, Culte şi Minorităţi Naţionale.

Iohannis a făcut o serie de comentarii în contextul în care, la Braşov, are loc cea de a XXIV-a sesiuni a Comisiei guvernamentale româno-germane dedicate etnicilor germani din România.

„Comisia guvernamentală româno-germană dedicată etnicilor germani din România este unul dintre factorii care au contribuit la consolidarea cooperării bilaterale cu Republica Federală Germania. Relaţia dintre cele două state este una extrem de importantă, de natură strategică, fiind definită de o colaborare politică foarte bună, de legături istorice şi sociale puternice şi de o bogată cooperare economică.

Este îmbucurător faptul că, în pofida dificultăţilor generate de pandemia de COVID-19, relaţiile româno-germane s-au menţinut la un nivel foarte ridicat şi îmi exprim, cu această ocazie, aprecierea pentru performanţele înregistrate de Preşedinţia germană a Consiliului Uniunii Europene, în al doilea semestru al anului trecut, şi pentru eforturile în avansarea agendei europene în contextul dificil generat de criza pandemică”, a spus șeful statului în mesajul transmis.

Klaus Iohannis, cuvinte de laudă pentru Universitatea Babeş – Bolyai

El a ținut să sublinieze cooperarea excelentă în domeniul educaţiei, în special împărtăşirea experienţei germane în ceea ce priveşte învăţământul dual.

„Din această perspectivă, am salutat recent aniversarea a 25 de ani de existenţă şi dezvoltare a liniei în limba germană a Universităţii Babeş – Bolyai, un exemplu despre cum limba germană poate să contribuie la competitivitatea învăţământului superior şi la creşterea contribuţiei sale la schimburile economice.

Politica României în domeniul protecţiei drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale constituie un sistem-model de abordare a problematicii minorităţilor, iar minoritatea germană din România, respectiv comunitatea românească din Germania sunt punţi solide între cele două state.

Proiectele concrete iniţiate datorită cadrului general oferit de această Comisie mixtă au contribuit, în mod esenţial, la conservarea identităţii şi la dezvoltarea economico-socială atât a comunităţii etnicilor germani din România, cât şi a colectivităţilor din care fac parte. Vreau să transmit mulţumiri şi în acest cadru pentru sprijinul acordat de Bundestag cadrelor didactice din România care îşi desfăşoară activitatea în şcolile cu predare în limba germană ca limbă maternă”, a mai spus președintele României.