Conform documentului citat, CFR SA, administratorul infrastructurii feroviar, va trebui să organizeze licitaţii pentru închirierea a 1.600 de linii feroviare de importanţă secundară (neinteroperabile) pentru restructurare şi reechilibrarea financiară, astfel încât totalul liniilor închiriate operatorilor privaţi să ajungă la 4.000 de kilometri. Liniile care nu vor fi închiriate urmează să fie închise până la sfârşitul lunii aprilie, astfel încât lungimea totală a căii ferate aflată în administrarea CFR SA să ajungă la 15.500 de kilometri.
Totodată, compania trebuie să crească cu zece procente veniturile provenite din închirieri până la sfârşitul anului şi să instaleze management privat în decursul acestui an. Management privat va avea şi Electrificare CFR, până la jumătatea anului 2012, potrivit Memorandumului cu FMI. Compania va trebui, conform documentului, să asigure achiziţia de energie, via OPCOM, la fel şi aprovizionarea şi distribuţia de energie pentru întregul sistem feroviar.
CFR Marfă va trebui să desemneze consultantul pentru privatizarea majoritară către un investitor strategic până la mijlocul lunii februarie. De asemenea, compania va trebui să efectueze o analiză privind punctele tari şi punctele slabe ale posibilei fuziuni a companiilor de întreţinere de la Marfă şi Călători (Societatea Comercială Întreţinere şi Reparaţii Locomotive şi Utilaje ‘C.F.R. IRLU’-S.A şi Societatea Comercială de Reparaţii Locomotive C.F.R. SCRL Braşov S.A.), pentru a fi direct deţinute de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, până la mijlocul lunii aprilie. De asemenea, până la sfârşitul lunii martie se vor negocia cu Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Economiei posibilităţi de scheme de anulare a arieratelor (centrale electrice de termoficare şi Oltchim-Electrica).
CFR Marfă va casa şi valorifica un număr de 3.000 vagoane depreciate până la sfârşitul lunii august 2012. Totodată, se va realiza publicarea anunţului de vânzare de acţiuni până la mijlocul lunii iunie în vederea finalizării procesului de privatizare până la sfârşitul lunii octombrie şi va fi implementat un sistem integrat pentru managementul mijloacelor fixe şi a salarizării până la sfârşitul lunii noiembrie.
Și CFR Călători va casa si valorifica 240 de vagoane depreciate până la sfârşitul lunii iunie, se arată în Memorandum, şi va identifica, împreună cu MFP, o schemă de reducere de arierate posibil în valoare de pînă la 300 milioane lei, până la sfârşitul lunii iunie. În cazul CFR Călători este prevăzută numirea echipei de management privat şi a membrilor Consiliului de Administraţie în cursul anului 2012, dacă experienţa cu managementul privat se dovedeşte pozitivă în cazul celorlalte companii.
În ceea ce priveşte TAROM, memorandumul are în vedere relivrarea celui de-al treilea avion închiriat Boeing B 737-800 sau reducerea ratei de închiriere la nivelul preţurilor din piaţă până la sfârşitul lunii martie. Compania va demara un program de restructurare până la jumătatea lunii aprilie. Totodată, va fi publicat prospectul pentru privatizarea a cel puţin 20% prin IPO până la finele lunii mai 2012, în vederea finalizării procesului de privatizare până la finele lunii iunie 2012.
Sursa: Agerpres