”În ultima perioadă se întâmplă un lucru îngrijorător. Există o creştere puternică a numărului de precese, ajungându-se la peste patru milioane de cauze pe rolul instanţelor de judecată, în condiţiile în care în România trăiesc cam 20 milioane de oameni. Trendul de creştere a numărului de procese este de 30% numai în 2010. În acest fel, sistemul juridic cheltuie în jur de 250 milioane euro pe an pentru a rezolva cauzele aflate în instanţă. O soluţie pentru a soluţiona mai repede şi mai ieftin o parte dintre procese este medierea”, a spus Zeno Şuştac, membru al Consiliului de Mediere.
Spre deosebire de un proces care durează şi câţiva ani, prin mediere se poate ajunge la o înţelegere în doar două ore de discuţii.
Rata de succes în cazul unei medieri este de 65%-85%, putându-se ajunge la o înţelegere totală sau parţială între părţile aflate în conflict.
În acest moment, există în România 2.000 de mediatori autorizaţi de Consiliul de Mediere, aceştia funcţionând în cadrul a 1.500 de forme de exercitare a profesiei (birou de mediator, asociaţii profesionale). Persoanele aflate în conflict şi care doresc să apeleze la un mediator pot apela la Tabloul Mediatorilor, pe care îl pot găsi pe site-urile Consiliului de Mediere şi Ministerului Justiţiei, precum şi la instanţele de judecată.
”În ultima perioadă există un mare interes pentru profesia de mediator, mai ales după ce Legea 202/2010, cunoscută şi ca Mica Reformă, a prevăzut unele reglementări favorabile medierii”, a spus Anca Ciucă, preşedintele Consiliului de Mediere.
Chiar dacă în faţa mediatorului ajung mai ales conflicte legate de dreptul familiei, se constată în ultimul timp o creştere a celor din mediul de afaceri care au înţeles avantajele acestei modalităţi de soluţionare a conflictelor. Un număr tot mai mare de conflicte de muncă sunt acum soluţionate prin mediere.
”La nivel naţional nu există o situaţie a numărului de cauze soluţionate de mediatori, dar numai în Craiova în acest an au ajuns în faţa mediatorilor perste 2.000 de cazuri, în condiţiile în care în 2009 au fost soluţionate 1.200 de cazuri”, a spus Mugur Mitroi, membru al Consiliului de Mediere.
În aceste zile, se desfăşoară la Bucureşti Conferinţa Naţională a Mediatorilor, ocazie cu care s-a pus în discuţie iniţiativa legislativă prin care avocaţii ar fi de drept mediatori. Decanul Baroului Bucureşti, Ion Iordăchescu, a susţinut în faţa mediatorilor că avocaţii ar trebui să fie consideraţi şi mediatori pentru că legea de organizare a profesiei de avocat prevede că avocatul poate face şi mediere. ”Va fi nevoie de o clarificare a situaţiei, iar reprezentanţii Consiliului de Mediere a incitat Uniunea Naţională a Barourilor din România la o discuţie pe Această temă”, a spus Iordăchescu.
Mediatorii prezenţi la lucrările Conferinţei i-au propus decanului Baroului Bucureşti să participe la un curs de mediator. ”Vă oferim gratis accesul la un curs şi apoi vă veți schimba părerea, nu veţi mai susţine că avocaţii pot face şi mediere doar pe baza informaţiilor asimilate în facultatea de drept. Luaţi aminte că acest curs vi se oferă gratuit, nu degeaba”, i-au spus mediatorii decanului Baroului Bucureşti. 
Sunt avocaţi care se tem ca cei care practică noua profesie să nu le ia din clienţi, dar mediatorii le transmit că nu este cazul de aşa ceva pentru că avocaţii şi mediatorii  pot colabora foarte bine.