Neîndeplinirea unei obligații de bunăvoie îi permite creditorului varianta unui îndepliniri forțate a acelei obligații, cu ajutorul statului, prin executare silită. Atenție: când vorbim de executare silită, nu ne referim doar la banii recuperați cu ajutorul unui executor judecătoresc. La fel de bine pot face obiectul unei executori silite și altfel de obligații: a face un anumit lucru, a preda ceva, a încredința un minor etc.

Potrivit Codului de procedură civilă, executarea silită se realizează numai de către executorul judecătoresc (în legătură cu obligațiile fiscale executarea o face executorul fiscal). Cum se poate face executarea unui datornic:

  • prin urmărirea bunurilor mobile și imobile ale acestuia sau aparținând terților ținuți să răspundă, în condițiile legii, pentru obligațiile datornicului, în scopul îndestulării creditorilor;
  • predarea către creditor a bunurilor, prevăzute în titlul executoriu, ce sunt deținute fără drept de debitor;
  • alte măsuri prevăzute de lege.

Procedura poate să înceapă numai la cererea creditorului (cel care, de exemplu, are bani sau bunuri de recuperat de la datornic). Cel mai rapid mod de a executa pe cineva, pentru că se sare peste anumiți pași în procedură, este atunci când creditorul are deja un titlu executoriu.

Apoi, odată pusă în mișcare procedura de către creditor, datornicul trebuie anunțat printr-o somație că face subiectul unei executări. Lipsa somației încalcă dreptul debitorului la informare și la o posibilă plată benevolă. Dar în practică pot exista cazuri când se sare peste somație.

Executarea silită se poate face fie acolo unde datornicul obține venituri (adică, în esență, la locul de muncă), fie acolo unde acesta are bunuri urmăribile (adică, de principiu, la domiciliu). Când spunem „urmăribile” ne referim la faptul că aceste bunuri pot fi executate silit legal, ele nefiind incluse în lista excepțiilor de la executare.

Referitor la poprirea veniturilor, e foarte important de reținut că executorul nu poate reține toți sau aproape toți banii unui executat. Executorul poate să urmărească maximum o treime din salariul net, de exemplu, dar pentru că pot exista mai multe tipuri de datorii neachitate pentru care se face proprire (credite neachitate, pensie de întreținere pentru copil etc.), atunci limita se extinde la maximum jumătate din salariu. Dacă venitul în sine e foarte mic, executorul poate să rețină doar ce depășește jumătate din salariul minim net pe economie, scrie avocatnet.ro.