Curtea Constituţională a României a stabilit, marţi, că sunt neconstituţionale dispoziţiile articolului 213 din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală care se referă la situaţia încetării măsurilor asigurătorii.

Potrivit unui comunicat al CCR, plenul Curţii a luat în dezbatere excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor articolului 213 alineatul (8) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în forma anterioară modificării prin Ordonanţa Guvernului 30/2017, precum şi a prevederilor aceluiaşi articol, astfel cum au fost modificate prin OG 30/2017 pentru modificarea şi completarea Legii 207/2015.

CCR arată că articolul 213 alineatul (8) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală în forma anterioară modificării prin OG 30/2017 prevede: “Prin excepţie de la prevederile alin. (7), în situaţia în care au fost instituite măsuri asigurătorii şi au fost sesizate organele de urmărire penală potrivit legii, măsurile asigurătorii încetează de drept la data la care au fost luate măsuri asigurătorii potrivit Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările şi completările ulterioare”.

În varianta modificată prin Ordonanţa Guvernului 30/2017, articolul 213, alineatul (8) prevede: “Prin excepţie de la prevederile alin. (7), în situaţia în care au fost instituite măsuri asigurătorii şi au fost sesizate organele de urmărire penală potrivit legii, măsurile asigurătorii subzistă până la data soluţionării cauzei de către organele de urmărire penală sau de instanţa de judecată. După comunicarea soluţiei date de către organele de urmărire penală sau hotărârii judecătoreşti, în cazul în care măsurile asigurătorii instituite de către organul fiscal competent nu se transformă în măsuri executorii potrivit legii, acestea se ridică de către organul care le-a dispus”.

“În urma deliberărilor, (…) Curtea Constituţională a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile articolului 213 alineatul (8) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, în forma anterioară modificării prin Ordonanţa Guvernului nr. 30/2017 sunt neconstituţionale; a admis excepţia de neconstituţionalitate şi a constatat că prevederile articolului 213 alineatul (8) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală astfel cum au fost modificate prin Ordonanţa Guvernului 30/2017 sunt neconstituţionale”, se precizează în minuta şedinţei CCR.

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi instanţei de judecată care a sesizat Curtea Constituţională, respectiv Curtea de Apel Bucureşti.