Ordonanţa stabileşte competenţa Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc de a administra monopolul de stat din domeniul jocurilor de noroc. În acest sens, Oficiul va prelua în coordonare Compania Naţională Loteria Română SA, ceea ce va crea premisele unei îmbunătăţiri a funcţionării acesteia, având în vedere experienţa acumulata de Oficiu privind specificul şi dinamica dezvoltării segmentului de piaţă în care operează. Modificările operate prin actul normativ adoptat astăzi vor permite o administrare transparentă a Companiei Naţionale Loteria Română SA, conform principiilor piaţei concurenţiale, o mai bună previzionare şi colectare a taxelor datorate bugetului de stat, prin folosirea conformă a dreptului de exclusivitate al statului în domeniul jocurilor de noroc. Prin trecerea CN Loteria Română S.A. din coordonarea Ministerului Finanţelor Publice în cea a Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc se va crea o singură structură specializată, care să gestioneze unitar şi concurenţial monopolul statului în domeniul jocurilor de noroc tradiţionale şi la distanţă. Pentru o perioadă tranzitorie de maximum patru ani de la intrarea în vigoare a actului normativ adoptat astăzi, va exista posibilitatea gestionării exclusivităţii în domeniul jocurilor de noroc exploatate de C.N. Loteria Română S.A. de către Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc, autoritate de specialitate, în domeniul jocurilor de noroc.

De asemenea, C.N. Loteria Română S.A. se va reorganiza conform principiilor de guvernanţă corporativă, sens în care se va institui într-o perioadă de doi ani, după evaluarea şi analizarea activităţii companiei, o conducere corporativă de tip dualist, recrutată conform prevederilor legale în vigoare (OUG nr. 109/2011), cu stabilirea unor criterii de performanţă şi alegerea celor mai bune soluţii pentru exploatarea exclusivităţii de care dispune, precum a şi celorlalte produse şi servicii existente în piaţa concurenţială.

Măsurile prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă vor permite o eficientizare a activităţii şi vor genera o creştere a veniturilor la bugetul de stat.