Lista celor 5.000 de proprietari de maşini acceptaţi în Programul de stimulare a eliminării din traficul bucureştean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare a fost publicată pe site-ul Primăriei Capitalei, la secţiunea „Eco-voucher în schimbul unui autovehicul uzat”, informează PMB, prin intermediul unui comunicat de presă.

Primăria Capitalei a aprobat proiectul de acordare acordarea a 5.000 de eco-vouchere în valoare de câte 9.000 de lei, pentru achiziţionarea unor maşini noi, cu nivel redus de emisii. Proiectul a fost aprobat cu amendamentul lui Firea privind şi achiziţia de electronice.

Lista cuprinde codul primit la înregistrare, iniţialele numelui şi prenumelui sau denumirea persoanei juridice, precum şi ora înregistrării. De asemenea, pe adresa de e-mail personală, fiecare participant (proprietar) va primi un link pe care va putea încărca documentele obţinute ulterior, în vederea intrării în posesie a eco-voucherelor.

Din momentul publicării listei, participanţii au la dispoziţie o perioadă de 90 de zile calendaristice în care pot să caseze şi să radieze din circulaţie autovehiculul uzat.

VEZI AICI LISTA

Documentele obţinute în urma casării şi radierii, precum şi dovada că nu înregistrează datorii la bugetul de stat sau la cel local (documente în termen de valabilitate la data depunerii), vor fi încărcate pe adresa de link primită pe e-mail, în termen de 10 zile de la radiere, dar nu mai târziu de cele 90 de zile calendaristice de la data publicării listei pe site-ul www.pmb.ro.

Documentele încărcate pe link vor fi următoarele: certificat de distrugere a autoturismului uzat, conform Legii nr. 212/2015; certificat de radiere din evidenţa circulaţiei, cu menţiunea „vehicul dezmembrat”; certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local; certificat de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis de organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice.

 

„În cazul proprietarilor ale căror documente vor demonstra că autovehiculul uzat a fost predat spre casare la o dată anterioară datei publicării listei celor 5.000 de proprietari acceptaţi în program, aceştia nu vor beneficia de eco-vouchere, conform art. 7, alin. 4 din Regulament. Neînregistrarea (neîncărcarea în aplicaţia PEVAUTO) documentelor enumerate mai sus sau înregistrarea acestora într-o altă formă decât cea solicitată, atrage excluderea din program”, se arată în comunicatul PMB.

Totodată, este necesară depunerea la Centrul de Informare şi Documentare pentru Relaţia cu Cetăţenii sau prin poştă/curierat cu confirmare de primire, pe adresa Bd. Regina Elisabeta, nr. 42, Sector 5, Bucureşti, în maximum 10 zile de la data radierii din circulaţie a autovehiculului uzat, fără a se depăşi termenul de 90 zile calendaristice de la data publicării listei proprietarilor acceptaţi în program, a mai multor documente, printre care: cererea de acordare eco-voucher, CI/BI – copie; certificatul de înmatriculare autovehicul uzat – copie; cartea de identitate a autovehiculului uzat – copie; certificatul de distrugere a autovehiculului uzat – copie; certificatul de radiere, cu menţiunea „vehicul dezmembrat” – original.

Pe site-ul www.pmb.ro, la secţiunea „Eco-voucher în schimbul unui autovehicul uzat”, poate fi consultată lista operatorilor economici autorizaţi să desfăşoare activităţi de colectare şi tratare a vehiculelor scoase din uz. AGERPRES