Deşi abia a intrat în vigoare, Legea salarizării unice intră în dezbaterea experţilor statului şi a sindicaliştilor pentru a fi modificată.

Actul normativ care stabileşte grila de salarizare pentru bugetari a dat naştere multor controverse în cursul anului trecut. Protestele sociale nu au oprit Executivul să îşi asume răspunderea în faţa Parlamentului pe marginea acestei legi la 15 septembrie.

Întrucât Guvernul nu a reuşit să-i convingă pe partenerii sociali că legea este una echitabilă şi pentru a opri protestetele sindicale, guvernanţii au fost de acord să introducă în textul legii un capitol privind aplicarea etapizată a legii.

Acest lucru implică în primul rând înfiinţarea unei comisii formate din reprezentanţi ai mai multor ministere (Muncii, Finanţelor, Apărării Naţionale, Externe, Justiţiei, Educaţiei, Sănătăţii) şi ai confederaţiilor sindicale reprezentative la nivel naţional.

Astfel, chiar dacă legea intră în vigoare la 1 ianuarie 2010, actul normativ va trebui modificat în cursul acestui an.

3 zile de discuţii Guvern – sindicate

Începând de miercuri, 6 ianuarie, sunt demarate discuţiile pe marginea actlui normativ pentru a se stabilii ce salarii rămân în grila unică. „Timp de 3 zile (miercuri, joi şi vineri), experţii ordonatorilor principali de credite şi reprezenatnţii sindicatelor vor discuta pentru a clarifica modul de aplicare a legii”, a spus Bogdan Hossu, liderul confederaţiei sindicale „Cartel Alfa”. Discuţiile se vor purta pe fiecare sector bugetar în parte. Primii care vor intra la negociere vor fi sindicaliştii din sănătate.

Trebuie modificaţi coefiicienţii de ierarhizare

Principala temă de discuţie este modificarea coeficienţilor de ierarhizare. Ca şi anul trecut, cei mai nemulţumiţi sunt angajaţii din sănătate şi educaţie, care spun că lor li se aplică un coeficient de salarizare foarte mic în raport cu alte categorii bugetare.

„Trebuie reanalizaţi coeficienţii aplicaţi pentru că există disfuncţionalităţi pe grila stabilită. Apar diferenţe pentru acelaşi tip de funcţie în sectoare diferite şi sunt funcţii sau ocupaţii, precum cea de bibliotecar sau ocupaţiile legate de asistenţa socială, care nu se regăsesc în grilă. Mai este de luat şi o decizie politică privind distribuirea pe coeficienţi, de la 1 la 12, a funcţiilor de execuţie şi de conducere. Funcţiile de execuţie sunt prea comprimate pe grilă”, a spus Hossu.

30 iunie, data limită de prezentare a modificărilor

Discuţiile dintre autorităţi şi sindicalişti trebuie să se finalizaze până la jumătatea anului, când trebuie prezentate modificările convenite.

Potrivit legii, până la 30 iunie 2010, Comisia de dialog va publica un raport, care va descrie în detaliu structura grupurilor ocupaţionale şi a gradelor, grila unică, dispoziţiile revizuite pentru sporuri şi alte stimulente financiare, cerinţele unui sistem centralizat şi automatizat de administrare a salariilor, precum şi orice alte aspecte conexe. Până la 30 septembrie 2010, după luarea în considerare a raportului Comisiei, Guvernul va prezenta Parlamentului spre aprobare un proiect de lege simplificat al salarizării în sectorul public pentru anul 2011.