Raportul prezintă rolul și impactul companiei în economia românească, dar și în alte țări cu operațiuni semnificative (Franța, Georgia), și detaliază rezultatele din domenii precum guvernanță corporativă, resurse umane (educație și devoltare, securitate în muncă, diversitatate, drepturile omului), managementul mediului (reducerea emisiilor, consumul de apă, activitățile de conservare a biodiversității), investițiile și relația cu comunitățile locale, performanța în piață.

"Raportul ilustrează implicarea constantă a KMG International, în calitatea sa de jucător important în economia românească, față de comunitățile locale, clienți, angajati și parteneri, dar și angajamentele viitoare în relația cu aceștia. Abordarea Grupului față de sustenabilitate este de a gestiona într-o manieră integrată riscurile și oportunitățile legate de operațiunile de rafinare, trading, retail și servicii industriale, în conformitate cu legislatia națională și internațională, pentru a atinge un nivel ridicat de profitabilitate pentru stakeholderi", a declarat Zhanat Tussupbekov, Group CEO.

Pe plan economic, KMG International a investit în România, conform datelor menționate în raport, peste 1,56 miliarde de dolari în ultimii 7 ani, iar din această sumă 600 de milioane de dolari au fost alocaţi pentru managementul mediului.

Grupul petrolier a procesat peste 33 de milioane tone de materie primă (din care peste 9,4 milioane tone în intervalul de raportare 2013-2014), şi a contribuit către bugetul de stat, în ultimii doi ani, cu peste 3,2 miliarde de dolari.

La nivel de management al mediului – în urma investițiilor în modernizarea Rafinăriei Petromidia, KMG International a devenit în 2013 primul producător local de combustibili care s-a aliniat la standardul de emisii Euro 5, iar rafinăria și-a îmbunătățit indexul de intensitate energetică. De asemenea, una dintre performanțele majore înregistrate de Grup o reprezintă alinierea la normele de mediu naționale și europene cu privire la emisiile de oxizi de sulf, oxizi de azot și pulberi (emisiile de SO2 fiind reduse in 2013 cu 90,63%). În ceea ce privește managemntul deșeurilor, în 2014, rata de valorificare a fost îmbunătățită până la 97,7%. În 2013 și 2014 Grupul și-a menținut certificarea pe Sistem  Integrat de Management – Germanischer Lloyd, a respectat în totalitate reglementarile REACH privind controlul subsțantelor chimice și a primit certificarea completă RAR pentru carburanți și aditivi.

"Evoluția noastră din ultimii ani reprezintă mărturia eforturilor noastre de a deveni un jucător sustenabil în industria de petrol și gaze de pe piața din România și cea regională. Am reușit nu doar să creștem eficiența operațiunilor noastre prin reducerea emisiilor și a deșeurilor, ci și să devenim primul producător de combustibil la nivel local care să se alinieze la standardul de emisii Euro5. Cu toate acestea, am investit nu doar în aspectele tehnice ale afacerii noastre, ci și în oamenii și comunitatea în cadrul căreia operăm. Stagiile de practică pentru studenți și programele de dezvoltare a carierei, precum și platforma noastră de CSR au înregistrat creșteri semnificative, oferind mai multe oportunități și asigurând un viitor mai bun pentru numeroase persoane", declară, în raport, Azamat Zhangulov, vicepreședinte senior al KMG Internațional.

Alte câteva exemple dintre realizările KMG International în intervalul 2013-2014:

  • 0 accidente soldate cu pierderi de vieți omenești;
  • 76% din angajați sunt cetățeni români ;
  • creștere a forței de muncă cu 1,67% în 2014 față de 2013 ;
  • 100% din angajați au fost incluși în programele de performanță și de dezvoltare a carierei ;
  • 1,5 milioane USD sunt investiți anual în programe de CSR în comunitățile din România.
  • 101 proiecte de sănătate și protecția mediului au fost implementate în intervalul 2009-2014 (1 în Republica Moldova, restul în România), însumând 300.000 beneficiari direcți;
  • elaborarea codului de conduită în afaceri pentru furnizori conform principiilor UNGC și a politicii anti-corupție (din 2015 KMG International este și membru fondator al rețelei locale a United Nations Global Compact).

 

Raportul integral de sustenabilitate KMG International poate fi accesat aici