Șeful statului, Klaus Iohannis, a promulgat Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Iohannis a semnat decretele

Legea prevede că serviciile de certificare calificată destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituţiilor şi autorităţilor publice, în scopul îndeplinirii atribuţiilor funcţionale, sunt furnizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale cu titlu gratuit.

„Serviciile menţionate (…) sunt furnizate, cu titlu gratuit, instituţiilor şi autorităţilor publice din România, astfel cum acestea sunt definite în Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare”, se arată în actul normativ.

De asemenea, șeful statului a mai semnat alte două decrete.

Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 10 din Legea nr. 7/2006 privind statutul funcționarului public parlamentar (PL-x 61/25.02.2019);

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 65/2020 privind unele măsuri pentru digitalizarea sistemului de coordonare și gestionare a fondurilor europene structurale și de investiții pentru perioada de programare 2014-2020 precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancționarea neregulilor apărute în obținerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora (PL-x 348/10.06.2020)