UE vrea să scape de mașinile reziduale

UE vs mașinile reziduale. Uniunea Europeană (UE) și-a propus un obiectiv extrem de ambițios prin intermediul programului „Green Deal”. Vrea să reducă emisiile de carbon.

În cadrul pachetului „Fit for 55”, una dintre măsurile importante este eliminarea treptată din circulație a autovehiculelor cu motoare cu ardere internă, recunoscute ca fiind printre cele mai poluante.

Un viitor regulament, care așteaptă aprobarea atât din partea Parlamentului European, cât și din partea Consiliului UE, introduce conceptul de „vehicul rezidual”. Conform propunerii actuale, vehiculele reziduale sunt cele cu o vechime de peste 15 ani.

În această categorie vor intra autovehiculele cu defecțiuni majore la următoarele componente: motorul, transmisia, frânele, direcția. Plus autovehiculele care sunt considerate a fi la finalul duratei de viață (posibil în jur de 15 ani).

Odată etichetate drept reziduale, aceste autovehicule nu vor putea fi supuse unor reparații semnificative. Ca urmare, soarta lor se va îndrepta spre o retragere din uz prin casare.

masini vechi, programul rabla 2024
Lege pentru mașinile vechi / SURSA FOTO: Dreamstime

Ce presupune „Fit for 55”?

Legea europeană privind climatul transformă atingerea obiectivului climatic al UE de reducere a emisiilor cu cel puțin 55% până în 2030 într-o obligație legală. Statele membre ale UE sunt în proces de elaborare a unei noi legislații pentru a atinge acest obiectiv și pentru a realiza neutralitatea climatică a UE până în 2050.

Pachetul Fit for 55 reprezintă un ansamblu de propuneri menite să revizuiască și să actualizeze legislația UE, precum și să implementeze noi inițiative, în vederea asigurării conformității politicilor UE cu obiectivele climatice stabilite de către Consiliul și Parlamentul European. Acest pachet de propuneri își propune să ofere un cadru coerent și echilibrat pentru atingerea obiectivelor UE în domeniul climatic, care să:

  • asigure o tranziție justă și echitabilă din punct de vedere social;
  • mențină și întărească inovația și competitivitatea industriei UE, garantând în același timp condiții echitabile pentru operatorii economici din țări terțe;
  • sprijine poziția UE ca lider în lupta globală împotriva schimbărilor climatice.

Propunerile din cadrul pachetului Fit for 55 au fost inițial prezentate și discutate la nivel tehnic în cadrul grupurilor de lucru ale Consiliului responsabile pentru domeniul de politică relevant. Ulterior, acestea au fost supuse dezbaterii ambasadorilor statelor membre UE în cadrul Coreper, pentru a pregăti terenul pentru acorduri între cele 27 de state membre.

Miniștrii UE, în diverse formule ale Consiliului, au schimbat opinii cu privire la propuneri pentru a ajunge la un consens asupra unei poziții comune referitoare la fiecare act legislativ propus. În cadrul procedurii legislative ordinare, Consiliul se angajează apoi în negocieri cu Parlamentul European pentru a ajunge la un acord comun în vederea adoptării finale a actelor legislative.