Ministerul Apărării Naționale (MApN) a introdus în dezbatere publică un proiect de ordin care vizează revizuirea normelor metodologice referitoare la statutul rezerviștilor voluntari, în conformitate cu recentele modificări legislative. Modificările propuse se referă la condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care aspiră să devină rezerviști voluntari, precum și la probele de selecție a candidaților.

Obiectivul principal al proiectului de ordin este actualizarea criteriilor specifice de recrutare a candidaților, așa cum sunt prezentate în Ordinul M.25/2017, care înglobează reglementările Legii nr. 270/2015 privind statutul rezerviștilor voluntari. MApN recunoaște necesitatea acestor actualizări pentru a reflecta peisajul legislativ în evoluție în ceea ce privește rezerviștii voluntari.

Criteriile care trebuie îndeplinite de către candidații rezerviști

Candidații rezerviști care aleg să servească în calitate de ofițeri militari rezerviști voluntari vor trebui să îndeplinească, în mod cumulativ, aceste criterii:

– Să posede gradul corespunzător funcției pe care intenționează să o ocupe sau un grad cu cel mult două trepte mai mic în cadrul aceleiași categorii de militari.
– Să îndeplinească cerințele educaționale prealabile stabilite prin reglementările relevante pentru categoria respectivă de personal militar.
– Să dețină un atestat/diplomă/certificat de calificare profesională valabil(ă), necesar(ă) pentru profesia asociată postului dorit, în conformitate cu legislația aplicabilă.
– Să nu fi împlinit vârsta de 55 de ani la data limită de depunere a candidaturilor.

Prin urmare, deși limita de vârstă rămâne neschimbată, există modificări în ceea ce privește alte condiții prealabile. De exemplu, candidații trebuie să fie acum atestați oficial în serviciul militar/rolul/specialitatea corespunzătoare postului pentru care candidează.

Criteriile pentru cei fără pregătire militară

În plus, persoanele fără pregătire militară prealabilă care optează pentru serviciul militar ca ofițeri rezerviști voluntari vor trebui să îndeplinească următoarele criterii specifice de recrutare în combinație:

– Trebuie să dețină o diplomă de licență sau de masterat de la instituții de învățământ superior acreditate, conform legii, în domenii care să se alinieze cu cerințele educaționale ale posturilor pe care intenționează să le ocupe și în specializări corespunzătoare echipamentelor/serviciilor sau specialităților militare.
– Aceștia trebuie să posede un atestat/diplomă/certificat de calificare profesională valabil(ă), în conformitate cu legislația relevantă, necesar pentru exercitarea profesiei asociate postului pentru care candidează.
– Nu trebuie să fi depășit vârsta de 55 de ani înainte de data limită de depunere a candidaturii.

O cerință care nu va mai fi inclusă în regulament este deținerea „documentelor care atestă calificarea de pilot, eliberate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română”. Această condiție este valabilă doar pentru candidații care optează pentru posturi legate de arma „aviație” și specialități militare precum „pilot pe aeronave cu motoare clasice (cu piston)” și „pilot pe aeronave cu motoare cu reacție”.

Trebuie efectuate patru tipuri de teste

Pentru rezerviștii sau candidații fără pregătire militară care aleg să servească în calitate de soldați sau rezerviști voluntari, există modificări la cerința de vârstă. Anterior, condiția era ca aceștia să nu împlinească 51 de ani înainte de semnarea primului contract. Cu toate acestea, în conformitate cu noul ordin de recrutare, limita de vârstă este coborâtă la nu mai mult de 50 de ani la momentul depunerii cererii.

În plus, proiectul de ordin stabilește o secvență clară pentru procesul de evaluare. Selecția candidaților va consta în următoarele tipuri de teste efectuate într-o anumită ordine:

1. Teste psihologice
2. Teste fizice
3. Examinarea medicală
4. Examinare medicală specifică și/sau evaluare psihologică a aptitudinilor speciale, dacă este cazul.

Rambursarea cheltuielilor de călătorie va continua să urmeze practica actuală, care necesită prezentarea unui ordin de chemare împreună cu biletele de călătorie și documentele justificative relevante. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că biletele de călătorie vor fi acceptate pentru rambursare numai dacă data indicată pe acestea se află în intervalul de 24 de ore înainte de data specificată în ordinul de chemare.