Acestea au fost emise în formă materială către două fonduri de investiţii administrate de Credit Value Investments (CVI), care au acceptat oferta la aceeaşi dată. 

Obligaţiunile sunt supuse unor termeni şi condiţii guvernate de legea poloneză. Acestea sunt scadente la data care se împlineşte la 54 de luni de la emisiune, cu condiţia ca la 42 de luni de la data emisiunii, societatea să răscumpere în mod obligatoriu 50% din valoarea nominală. 

De asemenea, obligaţiunile sunt purtătoare de dobândă la o rată fixă de 6% pe an, plătibilă de două ori pe an. 

Veniturile din emisiunea de obligaţiuni vor fi utilizate pentru a finanţa achiziţia de terenuri, direct de către societate sau prin intermediul filialelor sale sau dezvoltarea şi construirea de proiecte rezidenţiale pe terenuri deţinute de societate sau de filialele acesteia. 

Obligaţiunile vor fi garantate în principal cu o ipotecă imobiliară de prim rang ce acoperă obligaţiile rezultând din obligaţiuni, până la valoarea maximă garantata de 18 milioane euro, constituită asupra a nouă loturi de teren cu o suprafaţă totală de 196.407 mp situate în Bucureşti. 

Societatea are o opţiune de răscumpărare anticipată a obligaţiunilor, care poate fi exercitată începând cu cea de-a doua dată de plată a dobânzii, cu condiţia ca valoarea minimă răscumpărată să fie de cel puţin 1 milion euro. 

AGERPRES