Acesta a explicat că elaborarea legii se bazează pe două componente: transpunerea în Romania a unui ansamblu de zece principii din Small Business Act și un nou document ce va include principalele direcţii de acţiune cuprinse în capitolul ”Economie, comerţ şi mediul de afaceri” din Programul de Guvernare.
Printre avantajele noii Legi, Taraș a punctat și aplicarea principiului ,,Reglementaţi mai întâi pentru I.M.M.-uri”, care înseamnă o creştere treptată de la 0,4% la 1% din PIB a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor de dezvoltare, a măsurilor de sprijinire a înfiinţării de noi întreprinderi şi de susţinere a dezvoltării I.M.M.-urilor, la nivel naţional şi local, pentru perioada 2012-2020”.
Totodată, este foarte importantă reducerea arieratelor statului către I.M.M.-uri prin reglementarea obligaţiei de plată a valorii contractelor de achiziţie publică în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la recepţie.
În același timp, se poate îmbunătăți accesul I.M.M.-urilor la finanţare prin înfiinţarea de fonduri de risc, instituirea mediatorului de credite pentru aceste firme, la nivelul fiecărui judeţ (după model francez) și prin reglementarea şi sprijinirea dezvoltării reţelelor de tip ”business angels”.