Județul Hotin al României Mari face parte dintre județele Moldovei dintre Prut și Nistru (Basarabia) și este ultimul județ spre Nord, al acesteia. Avea o suprafață. 3.782 km².

După rezultatele provizorii ale recensamântului din 1930, județul Hotin numără de 395.345 locuitori.

La dată de 1 iulie 1937 cifra probabilă a populației județului Hotin a fost de 425.627 locuitori. Față de populația numărată la recensamântul din 1930 cifra aflată la 1 iulie 1937 și anume 395.345 reprezintă un spor natural de 30.282 locuitori în timp de 6 ani și jumătate, ceea ce corespunde unei creșteri medii de 7,7 %.

Agricultura

Județul Hotin are un profund caracter agricol. Industria desvoltată pe pamânt e strâns legată de producția agricolă. Are și o importantă producție de miere.

Județul ocupă o suprafață totală de 378.200 ha. Suprafață arabilă este de 303.771 ha, adică 80,32% din suprafață județului și 1,03 % din suprafață totală a țării.

Din suprafață arabilă a județului, marea proprietate deține 6.813 ha, adică 2,24%, iar mică proprietate 296.958 ha, adică 97,76%.

Din totalul suprafeței arabile cerealele ocupă 246.935 ha, astfel repartizate:

Porumbul ocupă 100.320 ha, cu o producție de 1.413.683 chint. (prod. medie la ha 14,1 chint.), în valoare de 332 mil. lei.

Grâul ocupă 69.941 ha, cu o producție de 604.022 chint. (prod medie la ha 8,6 chint.), în valoare de 239 mil. lei.

Orzul ocupă 37.450 ha, cu o producție de 309.011 chint. (prod. medie la ha 8,2 chint.), în valoare de 76 milioane lei.

Secară ocupă 34.010 ha, cu o producție de 333.309 chint. (prod. medie la ha 9,8 chint.), în valoare de 97 milioane lei.

Ovazul ocupă 4.094 ha, cu o producție de 33.478 chint. (prod. medie la ha 8,1 chint.) , în valoare de 10 milioane lei.

Hrișca ocupă 1.053 ha, cu o producție de 5.397 chint. (prod. media la ha. 5,1 chint.), în valoare de 2 milioane lei.

Meiul ocupă 66 ha și măturile ocupă 1 ha.

Fânețele cultivate și alte culturi furajere ocupă 14.744 ha.

Din această suprafață trifoiul ocupă 5.099 ha, cu o producție de 105.975 chint. fân (media la ha 20,7 chint.), în valoare de 14 milioane lei și 50 chint. samânta. Lucerna ocupă 2.199 ha, cu o producție de 54.543 chint. fân (media la ha 25,6 chint.), în valoare de 7 milioane lei și 21 chint samânta. Rădăcinile de nutreț ocupă 956 ha, cu o producție de 164.158 chint. (media la ha 171,7 chint.), în valoare de 11 mil. lei.

Plantele alimentare ocupă 16.332 ha. Din această suprafață fasolea ocupă 6.934 ha, cu o producție de 50.653 chint. (media la ha 7,3 chint.) în valoare de 18 mil. lei.

Cartofii ocupă 5.346 ha, cu o producție de 486.362 chint. (media la ha 90,9 chint.), în valoare de 61 milioane lei.

Cartofii printre porumb dau o producție de 23.024 chint. în valoare de 3 mil. lei, fasolea printre porumb da o producție de 7.973 chint. în valoare de 3 mil. lei și dovlecii printre porumb dau o producție de 770.879 chint., în valoare de 39 mil. lei.

Plantele industriale ocupă 24.025 ha.

Din această suprafață floarea soarelui ocupă 15.445 ha, cu o producție de 116.629 chint. (media la ha 10,8 chint.), în valoare de 62 mil. lei.

Sfecla de zahăr ocupă 2.583 ha, cu o producție de 435.419 chint (media la ha 168,5 chint.) în valoare de 24 mil. lei.

Cânepa ocupă 1.890 ha, cu o producție de 9.281 chint. fuior (media la ha 4,9 chint.), în valoare de 32 mil. lei și 13.260 chint. samânta (media la ha 7.0 chint.), în valoare de 5 mil. lei.

Muștarul ocupă 1.098 ha, cu o producție de 3.301 chint. (media la ha 3,0 chint.) în valoare de 2 mil. lei.

Anisonul ocupă 417 ha, cu o producție de 3.301 chint. (media la ha 3,0 chint).

Suprafețele ocupate în acest județ de secară, linte, hrișcă, anison (70,4% din țară) și mac sunt clasate pe locul I din țară. În privința producției la ha a anisonului, județul este deasemenea în fruntea județelor țării.

Industrie

Alimentară. 241 mori ( 7 sistematice, 13 cu aburi, 96 de apă, 37 de vânt și 88 țărănești cu motor), 42 fabrici și teascuri de ulei, 1 fabrică de zahăr, 3 fabrici de bomboane, 1 de unt, 4 de spirt, 1 de bere, 1 de malt.

Alte industrii. 3 fabrici de cărămidă, 1 de țiglă, 11 de var, 1 de ghips, 3 de cherestea, 4 de săpun, 1 de tăbăcărie și 1 de oale.

Cariere. Ghips (la Mămăligă), piatră călcară pentru fabricarea vărului la Hotin, piatră călcară pentru construcții la Edinita.

Comerț

Comerț intens cu cereale, fructe, vite, păsări și produse animale. Export în Polonia, Germania și Palestina. Centre comerciale: Hotin, Lipcani, Briceni, Edinita și Secureni.

Credit și cooperație. În cuprinsul județului funcționează 3 bănci (societăți anonime).

Cooperative agricole de aprovizionare și vânzare în comun 13.536 membri și cu un capital vărsat de 408.917 lei. Bilanțul încheiat 2.218.042 lei.

Cooperative de consum 26, cu 2.879 membri și cu un capital social vărsat de 1.162.621 lei. Mărfurile generale în valoare de 766.219 lei.

Drumuri

Județul Hotin este străbătut de o rețea de drumuri în lungime totală de 1.225 km 896 m, repartizată astfel :

Drumuri naționale. 262 km 416 m, din care Direcțiunea Generală a Drumurilor întretine 146 km 792 m (pietruiti și pavati).

Drumuri județene 273 km 743 m din care administrația județului întretine 66 km 774 m, pavati și pietruiti.

Drumuri comunale 689 km 737 m.

Lungimea podurilor este de 2.385,70 metri repartizată astfel : podur i naționale 672,50 m, județene 484,20 m și comunale 1.229,00 m.

Citește toată POVESTEA pe Evenimentul Istoric