in temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Rominiei si ale art. 921 alin. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare,Guvernul Rominiei adopta prezenta hotarire.
Art. 1. – Actiunile detinute de stat la societatile comerciale prevazute i anexa nr. 1 se transfera din administrarea Ministerului Finantelor Publice i administrarea Autoritatii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.
Art. 2. – in termen de 24 de ore de la data intrarii i vigoare a prezentei hotariri administratorii societatilor comerciale prevazute i anexa nr. 1 vor lua toate masurile care se impun i vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare i registrele privind evidenta actionarilor.
Art. 3. – Pe data intrarii i vigoare a prezentei hotariri se abroga hotaririle Guvernului prevazute i anexa nr. 2.
Art. 4. – Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarire.

Bucuresti, 4 aprilie 2001.
Nr. 347.

ANEXA Nr. 1

LISTA
cuprinzind societatile comerciale ale caror actiuni detinute de stat
se transfera din administrarea Ministerului Finantelor Publice i
administrarea Autoritatii pentru Privatizare
si Administrarea Participatiilor Statului

Nr.
crt.     Societatea Comerciala     Sediul societatii comerciale

1.     „Ges” – S.A.     Orasul Boldesti-Scaeni, Aleea Fabricii nr. 1, judetul Prahova
2.     „Comtom” – S.A.     Comuna Tomesti, sos. Iasi-L?utora, judetul Iasi
3.     „Aris” – S.A.     Municipiul Arad, Calea Victoriei nr. 33-35, judetul Arad
4.     „Cilindrul” – S.A.     Orasul Calan, Str. Furnalistului nr. 17, judetul Hunedoara
5.     „Iaifo” – S.A.     Municipiul Zalau, str. Mihai Viteazul nr. 58, judetul Salaj
6.     „Grantmetal” – S.A.     Municipiul Bucuresti, Bd Constructorilor nr. 16A, sectorul 6
7.     „Mucart” – S.A.     Municipiul Cluj-Napoca, Str. Gladiolelor nr. 1, judetul Cluj

ANEXA Nr. 2

LISTA
cuprinzind hotaririle Guvernului care se abroga
1. Hotarirea Guvernului nr. 867/2000 privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comerciala „Ges” – S.A. din administrarea Fondului Proprietatii de Stat i administrarea Ministerului Finantelor, publicata i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 503 din 12 octombrie 2000
2. Hotarirea Guvernului nr. 868/2000 privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comerciala „Comtom” – S.A. din administrarea Fondului Proprietatii de Stat i administrarea Ministerului Finantelor, publicata i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 503 din 12 octombrie 2000
3. Hotarirea Guvernului nr. 874/2000 privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comerciala „Aris” – S.A. din administrarea Fondului Proprietatii de Stat i administrarea Ministerului Finantelor, publicata i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 503 din 12 octombrie 2000
4. Hotarirea Guvernului nr. 875/2000 privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comerciala „Cilindrul” – S.A. din administrarea Fondului Proprietatii de Stat i administrarea Ministerului Finantelor, publicata i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 503 din 12 octombrie 2000
5. Hotarirea Guvernului nr. 877/2000 privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comerciala „Iaifo” – S.A. din administrarea Fondului Proprietatii de Stat i administrarea Ministerului Finantelor, publicata i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 503 din 12 octombrie 2000
6. Hotarirea Guvernului nr. 879/2000 privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comerciala „Grantmetal” – S.A. Bucuresti din administrarea Fondului Proprietatii de Stat i administrarea Ministerului Finantelor, publicata i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 503 din 12 octombrie 2000
7. Hotarirea Guvernului nr. 880/2000 privind transferul actiunilor detinute de stat la Societatea Comerciala „Mucart” – S.A. din administrarea Fondului Proprietatii de Stat i administrarea Ministerului Finantelor, publicata i Monitorul Oficial al Rominiei, Partea I, nr. 503 din 12 octombrie 2000.