Guvernul a adoptat, în acest sens, o hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control privind compensaţiile reprezentând contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează având în vedere funcţiile de protecţie stabilite prin amenajamente silvice care determină restricţii în recoltarea de masă lemnoasă. 

„Valoarea totală maximă aferentă schemei de ajutor pentru perioada 2017 – 2020 a fost estimată la 285 milioane lei. Pentru anul 2017, valoarea totală maximă este de 19 milioane lei. Schema prevăzută în actul normativ se aplică proprietarilor privaţi, persoane fizice şi juridice, precum şi asociaţilor acestora care au în proprietate păduri pe ale căror terenuri forestiere există restricţii de mediu aplicabile activităţilor forestiere”, menţionează Guvernul, citat de Agerpres. 

Suprafaţa aproximativă pentru care se vor acorda compensaţii este de 216.000 ha, dintre care 31.000 ha situate în tipul funcţional T1, pentru care proprietarii primesc, conform metodologiei de calcul, suma de 493 lei/an/ha; 85.000 ha situate în tipul funcţional T2, pentru care proprietarii primesc, conform metodologiei de calcul, 226 lei/an/ha. 

Actul normativ are la bază prevederile art. 97 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 46/2008 – Codul silvic, cu modificările şi completările ulterioare, conform căruia statul este obligat să aloce anual de la buget, prin bugetul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, sume reprezentând contravaloarea masei lemnoase pe care proprietarii nu o recoltează ca urmare a funcţiilor de protecţie stabilite prin amenajamente silvice. 

Restricţiile de mediu sunt corespunzătoare tipurilor funcţionale T1 (protecţie integrală – în care sunt interzise tăierile) şi T2 (păduri în care se pot face tăieri în procent foarte mic – tăieri de conservare) stabilite prin amenajamentele silvice, care corespund obiectivelor ecologice şi de protecţie conform Normelor tehnice pentru amenajarea pădurilor. 

Solicitanţii trebuie să depună cererile, împreună cu toată documentaţia, la sediul Gărzii Forestiere de care aparţin, în fiecare an, până la data de 30 iunie. Pentru anul 2017, solicitările se vor depune în maxim 90 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, arată Guvernul.