Astfel, conform articolului 1 al proiectului de hotărâre, „se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2018 cu suma de 10.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018, şi alocarea acesteia bugetului local al municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, pentru finanţarea investiţiei Sistem de supraveghere video în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu”.

În nota de fundamentare a actului normativ se precizează că investiţia este „esenţială pentru cunoaşterea, prevenirea şi contracararea unor incidente de securitate sau de altă natură în zonele de desfăşurare a activităţilor oficiale ale Summitului Uniunii Europene, care va avea loc în data de 9 mai 2019 în municipiul Sibiu”.

„Serviciul de Protecţie şi Pază, în special, şi Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale şi Inspectoratul de Poliţie al Municipiului Sibiu, în subsidiar, susţin necesitatea realizării acestui sistem integrat de supraveghere video, considerând că ar deţine o pondere semnificativă în ansamblul măsurilor integrate privind asigurarea securităţii liderilor europeni prezenţi la reuniunea din data de 9 mai 2019. De asemenea, necesitatea realizării sistemului integrat de supraveghere video în municipiul Sibiu a fost comunicată şi agreată de Ministerul Afacerilor Externe, entitate desemnată cu gestionarea pregătirilor pentru preluarea preşedinţiei Consiliului UE de către ţara noastră”, potrivit aceleiaşi note de fundamentare.

România urmează să găzduiască Summitul Uniunii Europene în data de 9 mai 2019, eveniment ce va reuni laolaltă toţi şefii de stat din spaţiul comunitar.

Agerpres