Pe ordinea de zi a şedinţei se mai află proiecte pentru aprobarea structurii organizatorice a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, dar şi privind înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, aflată sub autoritatea Ministerului Mediului şi Pădurilor.

Totodată, Executivul ar putea lua în discuţie memorandumul cu tema "Exercitarea dreptului de opţiune de vânzare (Opţiunea Put) conferit Societăţii Comerciale Electrica S.A. prin contractul de privatizare încheiat cu ENEL SpA, Italia pentru filiala de distribuţie şi furnizare a energiei electrice Electrica Muntenia Sud S.A."

Un alt subiect al şedinţei de guvern îl reprezintă o notă privind sarcina dispusă în şedinţa Executivului din 4 iulie 2012 referitoare la elaborarea unui act normativ prin care să se reglementeze fuzionarea Societăţii Feroviare de Turism S.F.T. – C.F.R. – S.A. cu Societatea Naţională de Transport Feroviar de Călători C.F.R. Călători.